2013 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI: (13.01.2014)

2013 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI: (13.01.2014)

2013 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI: 
Bilindiği üzere 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.

Buna göre, 2013 yılı dördüncü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2013 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları aşağıda belirtilmiş olup değerlemelerde bu kurların kullanılması gerekmektedir.

30 ARALIK 2013 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI


BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.53989 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 3.2895 TÜRK LİRASI