2013 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ İLE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ. (29.11.2013)

2013 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ İLE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ. (29.11.2013)

2013 YILINA İLİŞKİN EMLAK VERGİSİ İLE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ.
  
1. Emlak vergisinin ödemesi
Emlak Vergisi Kanunu'nun "Ödeme süresi" başlıklı 30. maddesinde, emlak vergisinin ilk taksitinin Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksitinin ise Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerektiği hükmü yer almaktadır. 
Buna göre 2013 yılına ilişkin emlak vergisinin ikinci taksitinin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
2. Çevre temizlik vergisinin ödemesi
Belediye Gelirleri Kanunu'nun "Çevre temizlik vergisi" başlıklı mükerrer 44. maddesine göre, konutlar dışındaki binalar (işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar) için belediyeler tarafından her yılın Ocak ayında yıllık çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmektedir.
 
Söz konusu maddede ayrıca bu verginin her yıl emlak vergisinin taksit dönemlerinde (ilk taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayı içerisinde) ödenmesi gerektiği hükmü yer almaktadır.
Buna göre konutlar dışındaki binaların (işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar) 2013 yılına ilişkin çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitinin 2 Aralık 2013 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
3. Vadesinde ödenmeyen vergilere uygulanacak gecikme zammı
Yukarıda belirtilen vergilerin ilgili belediyelere ve vergi dairelerine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili bankalara da ödenebileceğini hatırlatmak isteriz.
 
Ödemelerin belirtilen tarihe kadar yapılmaması halinde, gecikilen süreler için, idare tarafından 6183 Sayılı Kanun'un 51. maddesi uyarınca aylık % 1,40 oranında gecikme zammı tahsil edileceği de unutulmamalıdır.