2014 YILI 2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI (05.07.2014)

2014 YILI 2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI (05.07.2014)

2014 YILI 2.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU 
DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI

Bilindiği üzere 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır.

Buna göre, 2014 yılı birincincü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 30.06.2014 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları aşağıda belirtilmiş olup değerlemelerde bu kurların kullanılması gerekmektedir.BİLGİ İÇİN 
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.54444 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 3.2824 TÜRK LİRASI

·Bilgi vermek üzere düzenlenmiş olup oluşabilecek hata ve yanılmalarda S.M.M.M. Mehmet Ali Bayraktar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.