Bağımsız Denetim Hizmeti

Ürün Kategorileri

Bağımsız Denetim Hizmeti

-Bağımsız Denetim
-Bağımsız sınırlı inceleme
-Uygunluk denetimi
-Önceden mutabakata varılan prosedürlerin denetimi

Bu Hizmetlerimiz İçin Aşağıdaki Linki Tıklayınız...
https://www.crowe.com/

Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı var?
-Halka açık veya açık olmayan tüm sermaye şirketleri
-Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
-Ortaklıklar
-Kamu kuruluşları
-Diğerleri

Neden bağımsız denetim?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Aşağıdakilere doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir:

-Şirket Yönetimi
-Hissedarlar
-Çalışanlar
-Kredi Verenler
-Yatırımcılar
-Kamu kurumları

Bağımsız denetimin faydaları nelerdir?

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

-Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
-Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
-Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
-İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
-Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
-Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.