DOSB Müdürlüğünde 6736 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

DOSB Müdürlüğünde 6736 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Bilindiği üzere, 23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile; kesinleşmiş vergi, prim ve gümrük borçlarının yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacakların tasfiyesine, matrah artırımına, kayıt düzeltmelerine ve varlık barışı uygulamalarına, idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi ve özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerden kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda Sanayicilerimizi bilgilendirmek amacı ile:
Denizli Organize Sanayi Bölgemiz ile Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ve Denizli Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası iş birliği ile sanayicilere yönelik "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

06.10.2016 Perşembe günü, saat 15.00’de OSB Konferans Salonunda Moderatörlüğünü Sayın Mehmet Ali BAYRAKTAR’ın (SMMM) yapacağı toplantıya; Denizli Vergi dairesi Başkanı Sayın Hasan ÖZTAŞ, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı GİB Grup Müdürü Sayın Yusuf MALKOÇ, ve SMMM Sayın Mehmet SARIGÖL konuşmacı olarak katılacaktır.