Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetleri

Ürün Kategorileri

Muhasebe & Mali Müşavirlik Hizmetleri

-Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması ve muhasebe organizasyonunun sağlanması
-Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlanması
-Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi
-Yerli ve yabancı şirket kuruluş işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması