SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU (30.03.2015)

SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU (30.03.2015)

SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP FİRMALARA YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU 
Konu: Sanayi Sicil Belgesi Olanlar İçin Yıllık işletme Cetvellerinin Verilmesi

Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesine göre; bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak - 30 Nisan 2015 tarihleri arasında bildirim mecburiyetleri bulunmakta olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ; https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresinden veya https://www.sanayi.gov.tr internet adresinde “E-Hizmetler” menüsü̈ içinde “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” başlıklı bölümden elektronik ortamdan verilmesi gerektiği açıklanmıştır. 

Sanayi Siciline kayıtlı bulunan işletmelerin bahsedilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmemeleri halinde uygulanacak olan İdari Para Cezası (2015 yılı için) 759,00 TL olup, işletmelerin cezai durum ile karşılaşmamaları için 2014 Yılı “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini 2015 yılı Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz