01.07.2013 - 31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA ASGARİ ÜCRET (01.07.2013)

01.07.2013 - 31.12.2013 TARİHLERİ ARASINDA ASGARİ ÜCRET (01.07.2013)

01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri Arası Asgari Ücret

  Günlük tutar Aylık tutar
16 yaşını doldurmuş işçiler 34,05 TL 1.021,50 TL
16 yaşını doldurmamış işçiler 29,25 TL 877,50 TL

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER(01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi)
Brüt asgari ücret 1.021,50 TL
Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14) 143,01 TL
İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1) 10,22 TL
Gelir vergisi matrahı 868,27 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15) 130,24 TL
Asgari geçim indirimi (Bekar) (-) 73,40 TL
Kesilecek gelir vergisi 56,84 TL
Damga vergisi (binde 7,59) 7,75 TL
Kesintiler toplamı 217,82 TL
Net asgari ücret 803,68 TL

(*) Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır.
 

ASGARİGEÇİM İNDİRİMİ 2013 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2013 yılı için aylık brüt 978,75 TL olarak dikkate alınmıştır)
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
BEKAR 73,41 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 73,41 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 84,42 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 95,43 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 102,77 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 110,11 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 88,09 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 99,10 TL
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 110,11 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 117,45 TL
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU 124,79 TL