2014 YILI 1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI (31.03.2014)

2014 YILI 1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI (31.03.2014)

2014 YILI 1.GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU
DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI 
Bilindiği üzere 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. 

Buna göre, 2014 yılı birincincü geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.03.2014 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası Döviz kurları aşağıda belirtilmiş olup değerlemelerde bu kurların kullanılması gerekmektedir.

28 MART 2014 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI·Bilgi vermek üzere düzenlenmiş olup oluşabilecek hata ve yanılmalarda S.M.M.M. Mehmet Ali Bayraktar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.