BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEMİNERİ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SEMİNERİ

23 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu”, G.İ.B. 1 Seri nolu Genel Tebliğ ve S.G.K. 2016 - 18 sayılı Genelgenin uygulanmasına yönelik Seminer, Denizli Mali Müşavirler Odasının ev sahipliğinde Denizli Ticaret Odası Konferans Salonunda yapıldı. 

Açış konuşmasını SMMM Odası Başkanı Ali Osman HORZUM gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü SMMM Mehmet Ali BAYRAKTAR'ın yaptığı, meslek mensuplarının ve stajyerlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Seminerde YMM İzzet ÖZER ve Prof. Dr. Ersan ÖZ;
- Kesinleşmiş Alacaklar
- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar
- İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler
- Matrah ve Vergi Artırımı
- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (Stok, Kasa ve Ortaklar Cari)
- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması
- Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeler
konuları masaya yatırdılar. 

Seminer, çok yoğun soru – cevap bölümüyle son buldu.
Konu hakkında, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ve Denizli SGK İl Müdürlüğü işbirliği ile Seminerlerin yapılacağı belirtildi.

http://www.denizlismmmo.org/haberdetay.asp?ID=692