İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılması

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/hamzakenis/001/

Hangi alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesine ilişkin hükümler; VUK’nun 323. maddesinde belirlenmiştir....