7143 NE DİYOR? (28.05.2018)

Gel vatandaş gel, koş vatandaş koş, diyor.
18 Mayısta sizin için çok özel yasa çıktı, 
31 Temmuz’a kadar müracaat et, diyor.
Eğer 31 Mart 2018 den evvel; 
Vergi, resim, harç, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı,
Trafik Para Cezası, askerlik, seçim, nüfus para cezası,
Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezası,
Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezası,
Yurt-Kur’a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borcu, 
Ecrimisil borcu,
Belediyelere emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, su, atık su, katı atık ücret borcu,
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payı,
Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,
Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,  
İşsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu 
Alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezası,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine üye aidatı,
Türkiye Mali Müşavir Odalar Birliğine üye aidatı,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu üye aidatı,
Borcun varsa;
Yaşadın, hadi gene iyisin, diyor. 
Kesinleşmiş borcun varsa Yİ-ÜFE ile yeniden hesap yapalım,
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borcun varsa, durumuna bakalım,
Bir kısmını silelim, Yİ-ÜFE’ye göre yeniden hesaplayalım, diyor.
İnceleme ve tarhiyat aşamasında olsan dahi, gel onları da halledelim, diyor.
Zamanında ödemediğin bu borçlarını gel yapılandıralım, 
İstersen taksitlendirelim, istersen peşin öde, indirim yapalım, diyor.
Durumun müsaitse kredi kartınla bile ödeyebilirsin, diyor.
Son beş yıla ait bildirdiğin vergi matrahlarını belli oranda artırmayı kabul et, 
Bu yıllarla ilgili inceleme ve tarhiyat yapmayalım, diyor.
31 Aralık 2017 itibariyle; kasanda gerçekte para yok ise, 
Defterinde fazladan para görünüyorsa, yüzde 3 vergi öde, 
Kasa fazlasını yok sayalım, diyor.
İşletmende olduğu halde defter kayıtlarında yer almayan malın, makinen,
Demirbaşın varsa; beyanda bulun, kdv’ sini öde, sorun değil, hallederiz, diyor.
Defter kayıtlarında yer aldığı halde, gerçekte olmayan stokların varsa;
Beyanda bulun, faturasını bu kapsamda düzenle, kdv’sini öde,
Geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi almayalım, diyor.
7143 sayılı yasa; bütün bu imkânları sağladım, 
Hatta daha da fazlası var,
Gelin müracaat edin, diyor.
Daha ne desin?


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com