BAŞARININ ANAHTARI (27.11.2017)

Başarı deyince aklımıza farklı şeyler gelir. 
Toplumun gözünde başarı, iyi maddi gelir getiren bir kariyer, büyük bir ev, lüks bir arabadır. 
Aslında bunlar başarılı olmanın tanımı değildir. 
Ralph Waldo Emerson’a göre başarı:
Sık sık gülmek ve çok sevmektir.
Akıllı insanların saygısını ve çocukların sevgisini kazanmaktır. 
Dürüst eleştirmenlerin onayını almaktır.
Sahte dostların arkadan vurmalarına dayanmaktır.
Güzeli sevmektir.
Herkesteki en iyiyi bulmaktır.
Karşılık beklememeyi, hiç düşünmeden kendiliğinden vermektir. 
Geride ister sağlıklı bir çocuk,  bir ruh, ister bir parça yeşil bahçe, ister iyileştirilen bir sosyal durum bırakarak dünyanın iyileşmesine katkıda bulunmaktır.
Gönlünce eğlenmek ve gülmektir.
Kendinden geçerek şarkı söylemektir;
Tek bir kişi bile olsa, birinin sizin varlığınızdan ötürü daha rahat nefes aldığını bilmektir.
İşte bu, başarılı olmaktır.
Peki, başarılı olmanın anahtarı nedir?
Bu sorunun tabi ki pek çok cevabı var. Bize göre; zeka, çalışmak, deneyim başarılı olmanın anahtarlarından bazılarıdır.Ancak biz olaya sayıların dilinden yani matematiksel olarak yaklaşalım dedik ve şaşırtan sonuçlar elde ettik. Önce alfabemizde ki harfleri numaralandırdık. 

A  =  1 I  = 11  R  = 21
B  =  2 i  = 12  S  = 22
C  =  3 J  = 13  Ş  = 23
Ç  =  4 K  = 14  T  = 24                   
D  =  5 L  = 15   U  = 25
E  =  6 M  = 16  Ü  = 26      
F  =  7 N  = 17  V  = 27
G  =  8 O  = 18  Y  = 28
Ğ  =  9 Ö  = 19  Z  = 29
H  = 10   P  = 20

Başarının anahtarı olabileceğine inandığımız zekâ, çalışmak ve deneyim gibi kelimelerin karşısına bu sayıları koyduk. Sonra bunları topladık. Bakın karşımıza nasıl bir sonuç çıktı:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                   Y = 28
                   Ç = 4                        A = 1
                   A =  1      D = 5        L =  15
                   L =  15    E = 6         A = 1         T =  24
                   I =   11    N = 17       K = 14       O = 18
 Z = 29        Ş = 23    E = 6         A =  1         R =  21
 E =  6         M =16    Y = 28       L =  15       P =  20
 K = 14        A = 1      İ =  12       I =   11        İ =   12
 A =  1         K = 14    M = 16      K =  14        L =  15
     
%  50 Başarı  % 85 Başarı     %90 Başarı   % 100 Başarı     %110 Başarı
 
Harf sırasının ortaya çıkardığı sonuçlar şaşırtıcı değil mi ?
Yukarıda da görüldüğü gibi başarı için; zeka yüzde 50, çalışmak yüzde 85, deneyim için yüzde 90 sonuçları bulunurken, yalakalık ve torpil için yüzde 100 rakamları yakalanıyor. 
Sayıların dili, günümüz gerçeğini anlatıyor. Matematik yalan söylemiyor.    
Yalakalık ve torpilin işe yaramadığı; aklın, bilimin, zekânın, deneyimin ve çalışkanlığın dikkate alındığı bir Türkiye’de yaşamak, hepimizin ortak dileği olmalıdır.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com