BİLİYOR MUSUNUZ? (10.10.2016)

Biliyor musunuz?
Yurt dışında bulunan varlıklarınızı Türkiye’ye getirirseniz veya yurt içinde bulunan varlıklarınızı işletme kayıtlarınıza dâhil ederseniz, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilir ayrıca hiç vergi ödemezsiniz…
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, bu konuda önemli imkânlar sağlıyor. Peki, kanun bu konuda ne diyor? Şöyle diyor;
İster gerçek kişiler, isterse tüzel kişiler;
Yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, bir veya birden fazla seferde, fiziki olarak Türkiye’ye getirirlerse;
Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer ederlerse,
Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını aracı kurumlara bildirirlerse,
İşletmeye dâhil edebilecekler.
Bu durumda bu varlıklar;
Vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak,
Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak,
Herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmayacak,
Soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,
Vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecek.
Söz konusu varlıklar, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda; kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,
Gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecek.
İşletmeye dâhil edilen varlıklar kâr dağıtımı sayılmaksızın işletmeden çekilebilecek.
Dahası da var;
Yurt dışı varlıklar; Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının 31.12.2016 tarihine kadar ödenmesinde de kullanılabilecek…
Bu şartlara uyarak yurt dışındaki varlıklarını getirenler hiçbir vergi ödemeyecekler.
Bu kolaylıklar sadece yurt dışında bulunan varlıklara mı getirilmiş?
Hayır…
Aynı yasa, yurt içinde bulunan varlıklara da önemli imkânlar sağlıyor.
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,
Yurt içinde sahip oldukları; para, döviz, altın, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dâhil edilebilecekler.
Peki, bunu yaparlarsa ne kazanacaklar?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yurt içi varlıklarını, işletme kayıtlarına dâhil etmeleri halinde;
Bu varlıklar vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacak, 
Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak,
Herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmayacak,
Soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak,
Vergi cezası ve idari para cezaları kesilmeyecek.
Söz konusu varlıklar kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılabilecek. Bu durumda kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak. Yani işletmeye dâhil edilen varlıklar kâr dağıtımı sayılmaksızın işletmeden çekilebilecek.  Dahası da var!
Gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecek.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, pek çok konuda mükellef lehine düzenlemeler içeriyor. Her mükellefin faydalanabileceği hükümler var. Gerçek ve tüzel kişilerin bu yasayı mutlaka incelemelerini, kendilerine uygun olan hükümlerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız yurt dışı ve yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hükümlerinden faydalanın, kazançlı çıkın.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com