BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU (11.07.2016)

Bilindiği gibi hükümet vergiyle ilgili bazı tasarıları meclise sevk etti.
Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan üstadımız, 8 Temmuz 2016 tarihinde muhasebetr.com internet sitesinde ‘‘hükümetin Meclise sevk ettiği torba yasa ile nereden buldun yasası geri mi geliyor?” başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıyı okuyunca düşündüm ve hükümetin nereden buldun konusunda çelişkiye düştüğünü fark ettim.
Önce Dr. Hayrullah Doğan Bey’in yazısını paylaşalım. Üstadımız yazısında;
“Tasarıda yapılan düzenlemeyle, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin zıyaa uğramış olabileceğine dair ilgili makamlar tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak mükellefler izaha davet edilecektir. Servet beyanı ve hayat standardı uygulamasında olduğu gibi idare, mükelleflerin izahlarını hiçbir zaman kabul etmeyecektir’’ diyor ve bir örnek veriyor;
Vergi Müfettişi mükellef Rahmi Bey’e şöyle diyecek;
Maliye Bakanlığı Veri Ambarına gelen tapu, banka, taşıt tescili bilgilerinden ben senin 3 milyon liralık gayrimenkul, 700 bin liralık otomobil, 1,5 milyonluk yat aldığını ve bankada da 2 milyon lira paran olduğunu tespit ettim. Bu ön tespitler, senin gelir vergisi beyanının 7 milyon 50 bin lira eksik olduğunu, dolayısıyla bu tutar üzerinden hesaplanması gereken vergiyi zıyaa uğrattığını işaret ediyor. Buna göre;
1- Benim ön tespitlerime göre, eksik beyanın 7 milyon 50 bin ancak sen 2,5 milyon beyanda bulunursan bu tutar üzerinden (vergi+yüzde 20 ceza+faiz) ödersin, ben de bunu yeterli görürüm, seni incelemem. Veya;
2- Rahmi Bey, sen ne kadar ek beyanda bulunursan bulun, ek beyanın üzerinden vergi, bu verginin yüzde 20’si oranında vergi ziyaı cezası ile faiz öde ben yine de seni inceleyeceğim…
Üstadımız Dr. Hayrullah Doğan yazısında bu sisteme itiraz ediyor. Bu maddenin vergi hukuku ile bağdaşmayan, adaleti zedeleyici ve şahsi ilişkilerin önem kazandığı bir uygulamaya dönüşebilme ihtimali olduğunu, bu nedenle de amaçlanmayan bir sonuç ortaya çıkarabileceğini düşünüyor. Bunları da şöyle sıralıyor;
a- Mükellefle vergi müfettişinin pazarlığı sonucunda vergileme, belli bir miktarda sonlanabilecektir. Vergi müfettişlerine bu kadar geniş yetkilerin verilmesi idare açısından da istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. 
b- Mükellefler bu pazarlığı düşünerek beyanlarını düşük tutacaklar, incelemeye alınma ihtimali durumunda matrah artırımına gideceklerdir. Başka bir ifade ile af kanunları ile belli dönemlerde uygulanan “Matrah Artırımı” müessesesi sürekli uygulanan bir müessese haline dönüşebilecektir.
c- Vergi Müfettişi vasıtasıyla mükellefler üzerinde nerden buldun yasası fiilen uygulanabilir hale gelecektir. 
Üstadımız; eğer inceleme öncesi uzlaşma bu izah ettiğimiz şekilde uygulanacak ise bunun adı ‘‘nereden buldun’’dur, diyor. Tasarıda keyfiliğinin ve belirsizliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmasının faydalı olacağına işaret ediyor. Biz de üstadımıza katılıyoruz ve benzeri görüşleri paylaşıyoruz. Uyarılarının yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Bizi çelişkiye düşüren hususa gelince;
Hükümet bir taraftan yukarıda anlatıldığı gibi nereden buldun ile ilgili düzenleme getiren bir tasarı hazırlarken, diğer taraftan meclise sunduğu bir başka yasa tasarısına göre; 31.12.2016 tarihine kadar yurtdışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirmek isteyen gerçek kişi veya şirketlerden hiçbir şekilde vergi alınmayacak. Herhangi bir mevzuattan dolayı soruşturma, araştırma, kovuşturma, inceleme yapılmayacak.
Tasarı mecliste kabul edilir ve yasalaşırsa; yurtdışındaki varlıklarını 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getirene nereden buldun denilmeyecek, inceleme yapılmayacak, vergi istenmeyecek. Diğer taraftan vergi beyanı veren, vergi ödeyen mükellef incelenecek ve nereden buldun denilecek…
Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu…
 
                                                                                    
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com