DETGİS "20.YILINDA 20 DUAYEN" (12.10.2020)

Sivil toplum kuruluşları tüm dünyada önemlidir. 
Bu kuruluşları daha çok dernek, oda, vakıf, sendika, birlik gibi isimlerle biliriz. 
Sivil toplum kuruluşları, amaçlarını yerine getirirken farklı öneriler sunarlar. Kâr amacı gütmezler, gönüllülük esasıyla çalışırlar. Bağışlar ve üyelik aidatları ile gelir elde ederler. Sosyal, kültürel, çevresel, hukuksal vb. gibi amaçlar doğrultusunda hareket ederler. Bu kuruluşlar, kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirirler. 
Tüm bu işleri yaparlarken, resmi kurumlardan ayrı ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürürler. Bağımsız olmak, sivil toplum örgütünün olmazsa olmazıdır. Bağımsızlık için, sivil toplum örgütünün bir yerden beslenmemesi, nemalanmaması ve koltuk değneği gibi hareket etmemesi beklenir, istenilir. Makbul ve yararlı olanı budur…
Denizli’ de pek çok dernek, bu anlamda çalışır, çabalar. Son dönemlerde sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri yavaşlamış ve etkisiz hale gelmiş olsa da; Denizli, sivil toplum örgütü yaygınlığı ve etkinliği açısından zengin sayılır. Denizli’de sivil toplum örgütlerinin yaptığı pek çok çalışma ve ortaya koydukları hizmetler, takdire değerdir ve kesinlikle göz ardı edilemez.
Kısa adı ‘‘Detgis’’ olan Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği de bunlardan biridir. Esat Sivri, Nevzat Özel, Raşit Güntaş, Kazım Arslan, Faruk Akyürek, Mustafa Kaynak, İsmail Yılmaz, Serhat Bamyacı, Nejat Küçüker, Nihat Zeybekçi, Mehmet Yücel Esenlik tarafından 20 yıl evvel kurulmuştur. Başta Kurucular olmak üzere üyelerinin tamamı Denizli’nin tekstil alanında faaliyet gösteren önemli isimler ve şahsiyetlerdir.
‘‘Detgis’’, mesleki eğitimin önemine dikkat çekmiş, öğrencilerin doğru yönlendirilerek gelecekteki iş gücü kaygısının giderilmesini, iş gücünün doğru planlanmasını ilke edinmiş bir dernektir. Denizli’deki Tekstil ve Giyim Sanayicilerinin bir çatı altında birleştirilmesini hedeflemiş, sanayicilerin topluca, güçlü ve etkin olarak hareket etmelerini, konjoktürel gelişime uyumlu faaliyetler yürütmesini amaçlamıştır.
Sektörel değişiklik ve gelişmeler ışığında; üyelerini yönlendirmeyi, sektörün ihtiyaçlarını belirleyerek sanayicilere doğru yatırım, doğru ürün odaklı çalışmalarına yardımcı olmayı hedeflemiştir. Üyeleri arasında hiçbir ayrıma gitmeden, tamamen tekstil sektörüne hizmet amaçlı seminerler, toplantılar düzenlemiş, üyelerine akademik destek sağlamaya çalışmıştır. 
Fuarlara üst seviyede ve toplu katılımla gidilmesini sağlamış, sektörde ihtiyaç duyulan çözümleri, teknolojiyi kullanarak ve yeni projeler üreterek aşmaya çalışmıştır. Üyeleriyle gerekli istişareler yaparak, başarı oranını yükseltmeyi görev bilmiştir.
Tasarıma ve tasarımcıya büyük önem vermiştir. Tasarımı bir değişim olarak ele almış, hareket alanını genişletmek ve bunun için gerekli zemini oluşturabilmek için moda ve tasarım alanında yarışmalar düzenlemiştir. Tasarımların markaya dönüşümünü destekleyen projeler üretmiş, teknolojiyi, teknik destekle bütünleştirmek için çalışmalarda bulunmuştur.
Bu çalışmalarıyla kamuoyunda adından sıkça söz ettiren ‘‘Detgis’’, son günlerde gerçekleştirdiği bir proje ile yine gündemde. Tecrübenin son derece önemli olduğu bilinciyle; Denizli’de faaliyet gösteren tekstil sanayicilerinin bilgi birikimlerini ve iş yaşamını kayıt altına almak için bir proje geliştirmiştir.
"20.Yılında 20 Duayen" iş insanı adını taşıyan proje ile; Denizli tekstil sanayisine bir arşiv ve bilgi birikimi kazandırmayı amaçladığını görüyoruz. Yapılan röportajlar; gerek sosyal medya üzerinden, gerekse yerel televizyon kanalından yayınlanmakta ve ilgi ile izlenmektedir. 
Yayınlanan her bölüm gerçekten çok değerlidir. Denizli Tekstil sanayisinin nerelerden ve hangi şartlardan günümüze ulaştığı konusunda önemli ipuçları sunmaktadır. İzleyiciler, hem şirketleri, hem de sahiplerini tanıma fırsatı bulurken, Denizli tekstili de arşiv niteliğinde olabilecek bir hazineye erişmektedir. 
Çok yararlı olduğuna inandığım bu projede emeği geçen herkesi, yönetim kurulu başkanı Mukaddes Başkaya nezdinde Detgis yönetim kurulu üyelerini, gönülden kutluyorum. 
20. Yılın Kutlu Olsun ‘‘Detgis’’ !
         
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com