FARK YARATMAK (30.01.2017)

27 Ocak Cuma günü Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda anlamlı bir tören yapıldı. Denizli Valimiz Dr. Ahmet Altıparmak, Denizli Vergi Dairesi Başkanımız Hasan Öztaş’ın katılımlarıyla, etik eğitimini tamamlayan 92 mali müşavire törenle belgeleri verildi.
Törenin yapıldığı gün, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve üyeleri için son derece önemliydi. Çünkü gönüllü olarak etik eğitime katılan, bu eğitimi başarıyla tamamlayan ve sonrasında etik değerlere bağlı kalacağına söz veren, 92 mali müşavirin onurlandırıldığı gündü, o gün…
Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın; kurumlara, kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine örnek olduğu gündü, o gün…
Kolay değil; işinizi gücünüzü bırakacaksınız, vaktinizi harcayacaksınız, eğitim alacaksınız, sınava gireceksiniz, başarılı olduktan sonra, yüz yüze tekrar eğitim alacaksınız ve etik kurallara uyacağınıza dair sözleşme imzalayacaksınız.
Dahası, etik kuralları yaşamınızda uygulamak için çaba sarf edeceksiniz…
Bu gün, değişen dünyada, değişen koşullara ayak uydurabilen, herkesçe kabul edilen standartlara uyan, fark yaratan meslek mensuplarına ihtiyaç var. O nedenle tüm mesleklerde etik eğitiminin şart olduğuna inanıyoruz.
Toplum içinde ahlaklı olmak, kurallara uymak, bu kurallara göre çalışmak ve yaşamak bir ayrıcalık yaratır. Bu kurallara uyanlar, toplum içinde saygınlık ve itibar kazanırlar. Bilindiği gibi etik, insan ilişkilerini ve ahlaki değerleri içerir. Etik; yöresel değil, evrenseldir. Doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt eder.
Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TÜRMOB,   Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC’ın üyesidir. Türmob, IFAC’ın belirlediği kuralları dikkate alarak 2014 yılında Muhasebe meslek mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması hakkında tebliğ yayınladı.
Bu tebliğ sonrasında meslek mensupları eğitime davet edildi. Eğitimi alanlar, sınava girdi. Sınavda başarılı olanlar yüz yüze eğitime katıldılar ve etik sözleşmelerini imzaladılar.
İşte, 27 Ocak Cuma günü, bu eğitimi tamamlamış ve başarılı olmuş, 92 Mali Müşavir’in etik belgeleri, Denizli Mali Müşavirler Odası Toplantı salonunda, Valimiz ve protokol tarafından verildi.
Belgelerini alan mali müşavirler; 
mesleki ve iş ilişkilerinde dürüst davranacaklarını, 
tarafsız olacaklarını, 
mesleki faaliyetlerini yerine getirirken standartlara uygun olarak çalışacaklarını,
mesleki özeni göstereceklerini, 
mesleki ilişki sonucu elde ettiği bilgileri görevi olmadıkça açıklamayacaklarını,
gizlilik ilkesine uyacaklarını, 
mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacaklarını, 
mesleki davranışlarına dikkat edeceklerini, 
insan haklarına saygı göstereceklerini, 
hukukun üstünlüğü ilkesine uyacaklarını,
kamu yararını gözeteceklerine dair taahhütte bulundular.
Onurlandık, gururlandık…
Meslek yaşamında bu kurallara uymayı ve topluma örnek olmayı hedefleyen mali müşavir arkadaşlarımızı kutluyoruz.  Meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.
Diyoruz ki; 
Meslek etiği, tüm mesleklerde mesleki saygınlığın ve meslek mensuplarına olan güvenin temel taşıdır. Etik kurallara uyun, fark yaratın…

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com