GEÇ KALMAYIN CEZA ALMAYIN (16.12.2019)

Geçen hafta yayınlanan yazımızda ‘‘yeni vergiler geldi’’ demiştim.
7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Değerli Konut Vergisi getirildiğini açıklamıştım.
Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan konutlar Kanun’da belirlenen şartlarda Değerli Konut Vergisine tabi olacaktır. 
Bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını, gayrimenkullerin belirlendiğini, hatta tebligatların yapılmaya başlanacağını duyuyoruz. Diğer taraftan merak edip benim konutum bu kapsamda mı acaba, nasıl öğrenebilirim, diyebilirsiniz.
Üzülmeyin, devlet sizin yerinize bu sorunu çözmüş. Bu kapsamda belirlenen değerler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde “Değerli Konut Vergisi Taşınmaz Sorgulama Sayfası”nda açıklanıyor. Merak edenler siteye girip, sorunun cevabını öğrenebilirler.
Başka bir konuya geçelim ve onu anlatalım;
01 Ocak 2020 tarihinden itibaren muhtasar beyanname ile SGK Prim hizmet beyannameleri birleşiyor. Yeni düzenleme ile Beyanname Düzenleme Programı’na Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi eklendi. Yeni bir format oluşturuldu.
Yeni formatta eski Muhtasar beyanname formatında yer alan bölümler aynı şekilde devam ederken, Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi’nin beyan edilebilmesi için “SGK Bildirimleri’’ sekmesi eklendi. 
Eklenen yeni sekmede, sigortalı çalışanların bordroda gözüken bütün bilgilerinin yer alması gerekmektedir. İlgili başlıklar Excel’de yan yana sütunlar halinde bir tablo oluşturulması halinde, bilgiler beyanname düzenleme programına yüklenebilecektir. Dolayısıyla Ocak 2020 dönemi için mevcut programlarınızda gerekli revizelerin yapılması önem arz ediyor. Mali Müşavir dostlarımıza ve mükelleflere iş düşüyor. Dikkat edelim.
Daha önce bu köşemden yazdığım bir husus var. 
Okuyanlar hatırlayacaklardır ancak yeniden açıklayalım; 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince belirlenen kriterlere sahip veri sorumlularının, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlamış oldukları kişisel veri işleme envanterlerini esas alarak, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmaları gerekmektedir. Bu husus, mükelleflerce ne yazık ki ihmal edilmektedir. 
Oysa bu ayrıntı çok önemli ve sürelidir.
Noterler, dernekler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, avukatlar, arabulucular, serbest muhasebeci mali müşavirler ve Yeminli mali müşavirler bu kanun kapsamında değildirler. Ancak yıllık çalışan sayısı 50 den çok veya 2018 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları bu kapsamdadır. 
Kapsamda olanların sicile kayıt için son tarih 31 Aralık 2019’dur. Kayıt tarihinin ek bir Kurul kararı ile uzatılmaması halinde, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen veri sorumlularına Kanun’un 18/1-(ç) madde hükmü uyarınca idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.
Yılsonuna az bir süre kala, yasal düzenlemelerin bazılarını hatırlatalım, istedik.  
Geç kalmayın, ceza almayın.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com