GELİR BEYANINIZI DOĞRU VERİN RAHAT EDİN (26.03.2018)

Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. 
Bu görevi yerine getirebilmek için önce beyanname vermek gerekir.
Beyanname vermemiş olanlar için Gelir Vergisi Beyanname verme süresi, Maliye Bakanlığı tarafından 2 Nisan Pazartesi tarihine kadar uzatıldı. 
Gözden kaçırmış, dalgınlığına gelmiş, unutmuş ya da ihmal etmiş olanlara hatırlatalım ki; maliye gelirini beyan etmeyenleri elektronik denetimle kolayca bulabiliyor. İşte o zaman durum değişiyor, şartlar farklılaşıyor. 
Örneğin; konut kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisna uygulamasından yararlanamıyor. O nedenle zamanında beyan etmek önemli. 
Buna rağmen idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce; konut gelirini süresinde beyan etmeyenler veya süresinde verdikleri beyannamede eksik beyanda bulunanlar için bir fırsat var. Bu fırsatı kullanmak sizin elinizde…
Eğer maliye sizi tespit etmeden önce kendiliğinizden beyanname ile beyanda bulunursanız, söz konusu istisnadan yararlanabilirsiniz.
Diyorum ki; geçmiş yıllara ait kira beyanı vermeniz gerekirken vermemiş iseniz, bu gelirinizi Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan edebilirsiniz. Ayrıca, konut kira geliri de elde etmişseniz, istisnadan da yararlanabilirsiniz.
Peki, gelirinizi beyan etmediniz ve mali idare de sizi buldu.
O zaman ne olur diyorsanız, onu da açıklayalım;
Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde; önce mükellef adına ceza kesilir sonra elde ettiğiniz gelir, takdir komisyonunca takdir edilir.
Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. 
Bu da yetmez, gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. 
Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.  Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir.
Tablo biraz ağır diyorsanız, beyanname vermek için süreniz var. 
Henüz fırsat kaçmadı. Beyanınızı 2 Nisan Pazartesi gününe kadar internet üzerinden kolayca verebilir, verginizi de süresinde ödeyebilirsiniz. 
Vatandaşlık görevimi yerine getirdim, vergimi de ödedim diyebilir, huzur içinde işinize devam edebilirsiniz.
Fırsatınız var iken;
Gelir beyanınızı süresinde ve doğru olarak verin, rahat edin.
Vatandaşlık görevinizi yerine getirin…


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com