GÖRGÜ (23.10.2017)

Toplum olarak unutmaya başladığımız bir konu var, Görgü…
Hiç kimse görgülü bir birey olarak dünyaya gelmez. İnsanoğlu, davranış biçimlerini içinde yaşadığı aileden, okuldan ve yakın çevresinden zaman içinde öğrenir.
Diğer taraftan ailelerden, çevremizde bulunan insanlardan her şeyi biliyor olmalarını beklemek doğru değildir. Bu nedenle “Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır.” sözü, çok yerinde bir deyiştir. 
Toplumu oluşturan bireylerin görgü kurallarını öğrenmeleri ve bu kuralları uygulamaları beklenir. Fakat bu kuralları uygulamak her toplum için mümkün değildir.
“Ben istediğim gibi davranırım, konuşurum, giyinirim, beğenmeyen beğenmesin” tavrı, zamanla yalnızlığa, başarısızlığa, ilişkilerde zedelenmeye ve nihayet toplum tarafından dışlanmaya neden olabilir. Bu hususa dikkat etmek gerekir.
Görgü kuralları insanların ortak kurallar vasıtasıyla daha çabuk kaynaşmalarını sağlar, ayrıca bizi her durumda ne yapılması gerektiğini düşünmek gibi bir güçlükten kurtarır.
Görgü kurallarının her birinin mantıklı birer nedeni vardır.
Bu kurallar, yaşantımızı kolaylaştırırlar.
Birlikte olduğumuz kişileri rahatsız etmemizi engellerler. 
Son kalanını alırken çorbayı üstümüze dökmemek için tabağı karşıya doğru eğmek ve yemek masasında kürdanla diş temizlenmeyeceğini bilerek, karşımızda oturan kişinin iştahının kaçmasına neden olmamak, açıklamalarımıza yönelik birer örnektir.
Görgü kurallarını bilmek ve uygulamak son derece önemlidir.
Görgü; olduğumuz gibi değil de olmak istediğimiz gibi görünmek, yani bir çeşit sahtecilik veya başkaları tarafından kabul görme ihtiyacı içinde kişiliğimizden ödün vermek değildir.
Tam tersine, bu yönde harcanan çabalar zaman içinde kişinin gelişmesine, olgunlaşmasına, saygınlık ve dolayısıyla kendine güven kazanmasına neden olur. 
Kişilik ve davranışlarımız, ait olunmak istenen sosyal çevre ile uyum içinde olduğunda hayatımız daha mutlu olacaktır. 
Görgü üzerine pek çok kitap yazılmış. Son olarak okuduğum “Bugünün Gençleri Yarının Büyükleri İçin Görgü-Görenek” isimli kitabı, başarılı buldum. İçeriğinde günlük yaşamımızda uymamız gereken, insanları mutlu edecek kurallar var. Basit ifadelerle, kolay anlaşılabilir bir dille yazılmış.
Bugünün aydın gençlerinin, yarının aydın büyükleri olacakları düşünülerek hazırlanan kitabın amacı; sosyal yaşamda uygun karşılanmayan davranışların vurgulanmasıdır. Uluslararası kabul görmüş görgü kurallarının gençlerimiz tarafından yerinde ve bilerek kullanılabilmelerinin sağlanmasıdır. Aynı zamanda genel kurallarla çelişmeyen güzel göreneklerimizin yaşatılmasıdır.
Doğru yerde doğru davranışlar sergilemek, yerinde konuşmak, dilimizi güzel kullanmak, yemeği kurallara uyarak yemek, zamana ve içinde bulunulan ortama uygun giyinmek, nezaket kurallarını bilmek ve uygulamak, dahası bütün bunları kişiliğimizle ters düşmeyecek biçimde yapabilmek; özel yaşantımızda ve iş hayatımızda bizlere saygınlık ve başarı kazandıracaktır. Yaşamımızı mutlu kılacaktır…
Görgü ve göreneklerimizi doğru bilelim, doğru uygulayalım.


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com