HESABINIZI DOĞRU YAPIN (18.12.2017)

2017 yılının bitmesine çok az bir zaman kaldı. Yılsonuna bu kadar az kalmışken esnafımıza, sanayicimize kısacası iş insanlarımıza uyarı ve önerilerimiz var.
Biliniz ki; Maliye eskiden bildiğiniz maliye değil. Teknolojiyi iyi kullanan ve bunun alt yapısını hızla geliştiren bir mali idare ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla mali idare çok çeşitli yerlerde toplanan ekonomik verilere, haberlere ve değişik bilgilere elektronik ortamdan kolayca erişebiliyor. 
Zaten tüm beyanlar ve ekleri elektronik ortamda maliyeye gönderiliyor. Muhasebeciler, gümrük müşavirleri, noterler ve aklınıza gelmeyen pek çok kişi ve kurum, pek çok beyanname ve veriyi maliyeye iletiyor. Maliye de bunları alıyor. Tabi ki bu verilerin birbirleriyle çapraz kontrollerini yapıyor.
İşte bu noktada; çok sayıdaki beyanlar elektronik olarak gözden geçiriliyor. Bunlar arasından sorunlu olanlar inceleme için seçiliyor. Dolayısıyla Mali İdare'nin denetim ağına hiç beklemediğiniz bir anda ve hiç beklemediğiniz bir sebeple takılıyorsunuz. 
Peki, mali idare denetime alırken başka neye bakıyor diye sorabilirsiniz. Mali idare sektörlere göre, şirketin cirosu ve çalışan sayısına göre, bölge ve şehirlere göre hatta hiç aklınıza gelmeyen başka kriterleri de dikkate alarak firmaları denetime tabi tutabiliyor.
Diğer bir husus ise, inceleme oranının her gün artmaya başlamasıdır. Kitaplarda inceleme oranı Türkiye’de çok düşüktür şeklindeki ifadelere inanmayın. Bu yaklaşım hiç de doğru değil. İnceleme yüzdesi sürekli artıyor, artmaya da devam edecek, bunu sakın unutmayın…
Muhasebe standartları değişiyor. Dolayısıyla raporlama ve denetim de değişiyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre belli büyüklükteki işletmeler bağımsız denetime tabi tutuluyor. Artık bu konuyu da gündeme almanız gerekiyor.
İşiniz büyüyorsa, ortak almayı düşünüyorsanız, büyük ölçekli kredi almayı, yabancılara hisse satmayı,  düşünüyorsanız mutlaka muhasebe bölümünüzü güncellemeniz, mutfağı toparlamanız gerekiyor. Çalışmalarınızı bu yönde geliştirmenizi ve bunu bir fırsat saymanızı öneririz.
Yılsonunda işletmenizin mallarını fiilen sayınız, makinelerinizi gözden geçiriniz. Borçlarınızı, kredilerinizi inceleyiniz, verdiğiniz çek ve senetleri listeleyiniz. Keza alacaklarınızı, çek ve senetlerinizi, menkul kıymetlerinizi, bankalarda bulunan paralarınızı tespit ediniz ve bunların muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Yani yılsonu envanterinizi doğru oluşturunuz. Sonra da inceleyiniz.
Mali müşaviriniz ile avukatınızı yaptığınız tüm işlerde işin içinde tutunuz. Yılsonlarında yıllık bir değerlendirme toplantısı yapınız ve şirketin sorunları ve konuları üzerinde çözüm yolu arayınız. Yeni bir yol haritası oluşturmak için çalışınız.
KDV iadesi alıyorsanız mahsuplarınızın yapılıp yapılmadığını sorgulayın. Yılsonlarında mahsuplara ilişkin olarak vergi dairelerindeki durumu gözden geçirin. Teminat verilmişse en son hangilerinin geri alındığını, ne kadarlık teminatın ne zamandan beri vergi dairesinde kalıyor olduğunu kontrol edin.
Yılsonunda interneti kullanarak vergi dairesine ve Sgk’na borcunuz olup olmadığını kontrol ettirin. Unutmayın, kamu borçları nedeniyle kişisel mal varlığınız tehlikeye düşebilir. O nedenle borcunuz varsa yapılandırın.
Satın alımlarınızda dosyalar oluşturun. Ödemelerinizi banka üzerinden yapın. Ayrıca resmi evraklarda da gerçek bedeli gösterin. Aksi halde para vererek aldığınız mal ve gayrimenkullerinizi kaybetmek durumunda kalabilirsiniz.
Yılsonu geliyor, hesabınızı doğru yapın.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com