MALİ MEVZUATTA SON UZATMALAR (30.12.2019)

Bugün yılın son günü. 2019, gerçekten zorlu bir yıldı.
Tabi ki, yaşananları yazmak ve tekrar etmek niyetinde değilim.
Yeni yıla girerken bazı düzenlemelerin süreleri uzatıldı. Önce bunları yazalım.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek için belirlenen süreyi uzattı.
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için belirlenen süre 30.06.2020 tarihine;
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları için verilen süre 30.09.2020 tarihine;
Kamu, kurum ve kuruluşları için 31.12.2020 tarihine uzatıldı. 
Böylece, Verbis kayıtlarını yapmak için 6 ay daha ek süre tanınmış oldu.
Sanayi sicil belgesini haiz imalatçılara münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine-teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar kdv’den istisna edilmişti. 24.12.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme ile bu süre bir yıl uzatıldı. Buna göre; sanayi sicil belgesine sahip imalatçılara, yeni makine-teçhizat alımlarında tanınan kdv istisnası 2022 yılı sonuna kadar devam edecek.
Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarda, yatırım katkı oranına 15 Puan ilave edilerek uygulanması ve yüzde 100 vergi indirimi uygulama süresi 2022 yılının sonuna kadar 3 yıl süre ile uzatıldı.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 31.12.2019 da sona eriyordu. Bu süre, 6 ay daha uzatıldı. Dolayısıyla 30.06.2020 tarihine kadar varlıklarını banka ya da aracı kuruma getirenler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. 
Türkiye dijitalleşiyor. Bu kapsamda vergi mükelleflerine dijitalleşme yolu açıldı. Yeni yılda vergi mükelleflerinin çok büyük bir kısmı, e arşiv fatura uygulamasına geçecek. Aşağıda belirttiğimiz sınırı aşanlar, e arşiv fatura düzenleyecekler.
E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükellefler, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturada, vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenen) ve 30.000 TL’yi (vergi mükellefi olmayan) geçmeleri halinde GİB portalı üzerinden E-Arşiv fatura düzenlenmeleri şarttır.
E-Belge düzenleme portalına mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir.
İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükellefler herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Kod ve şifresi henüz bulunmayan mükellefler ise (ivd.gib.gov.tr) adresinden kullanıcı kodu ve şifrelerini alabilecekler.
e-Belge Portal kullanımı ücretsizdir. Düzenlenen e-Arşiv Faturalar, alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kâğıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.
Bununla birlikte düzenlenen e-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri mükelleflerin sorumluluğundadır. Söz konusu belgelerin e-Belge Portalından elektronik olarak indirilmesi ya da kâğıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi şarttır.
Aynı gün içinde aynı kişiye kesilen faturaların belirtilen tutarları aşması durumunda, kesilen faturaların kâğıt fatura yerine e-Arşiv Fatura olarak e-Belge Portalı üzerinden kesilmesi ve kâğıt faturaların iptal edilmesi gerekecektir. 
Sevgi ve saygı ile okuyucularımızın bilgisine sunarız.
Bereketli, huzurlu, sağlık ve mutluluk dolu, yeni bir yıl dileriz.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com