MART AYI DERT AYI (20.03.2017)

Mart ayı dert ayıdır der, eskiler…
Bilindiği gibi Mart ayı gelir vergi beyanı verme ve ödeme ayıdır. Vergi Kanunlarımıza göre gerçek kişiler, bir yıl içinde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelir ve kazançlar üzerinden beyanname vererek vergi öderler. 
Bu kazançlar; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşur.
Eğer bir gerçek kişi olarak yukarıda saydığımız kazançlara sahipseniz, mart ayı içinde gelir vergisi beyanı vermeniz gerekiyor.
Yıllık Gelir Vergisi beyanname verme süreci 1 Mart 2017 tarihinde başladı.
Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2016 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 27 Mart 2017 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.
Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler ise; yıllık gelir vergisi beyannamelerini maliyenin hazırlayıp internete koyduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. 
Teknolojinin gelişmesi, Maliye Bakanlığı’nın da bu teknolojiyi internet aracılığı ile kullanması neticesinde beyannameler daha kolay hazırlanmaya ve kolayca gönderilmeye başladı. 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığı ile gönderilmesi zorunlu olanların dışında kalan beyannameler, mükellefler tarafından internetten kolayca gönderebilmekte hatta vergiler de ödenebilmektedir. Buna en güzel örnek, önceden hazırlanmış kira beyanname sistemidir.
Hazır Beyan Sistemine, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfası olan (www.gib.gov.tr) üzerinden ulaşılabiliyor. Hesaplanan Gelir Vergisi 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.
Gelir vergisi mükellefleri; vergilerini, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile anlaşmalı bankalardan veya tüm vergi dairelerinden ödeyebilirler.
Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisini ise; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile ödenmesi mümkün bulunuyor. 
Diyoruz ki;
Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için;
Vergi beyanını vermeyi ve ödeme yapmayı son güne bırakmayın.
Beyannameler internet üzerinden kolayca doldurulabiliyor,
Vergiler internet üzerinden kolayca ödenebiliyor. 
Unutmayın, maliye gelirlerinizi izliyor, 
Beyanname vermeyenleri kolayca buluyor. 
Cezalı duruma düşmemek için; 
Önce gelirlerinizi kontrol edin, 
Gelirinizi süresinde ve doğru olarak beyan edin,
Paranız varsa verginizi zamanında ödeyin.
Mart ayını dert ayı olmaktan çıkarın…        

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com