NASREDDİN HOCA'NIN SWOT ANALİZİ (20.11.2017)

İşletmeler ayakta kalmak için kâr etmek zorundadır. 
Sadece kâr etmek yeterli midir?
Elbette hayır… 
İşletmeler aynı zamanda rakipleriyle rekabet etmek durumundadır.
Bitti mi? Tabi ki hayır… 
İşletmeler aynı zamanda iyi bir yönetim sergilemek zorundadır. 
İşte başarılı olmak isteyen şirketler; değişik çalışmalar yaparlar, farklı metotlar ve analiz yöntemleri kullanırlar. Bunlardan biri de Swot analizidir ve Türkiye'de de uygulanmaktadır. 
Swot analizi, işinizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehlikelere karşı hazırlığınızı bugünden yapmanızı sağlıyor. 
Bu analiz 4 adımdan oluşuyor: 
Önce şirketinizin güçlü olduğu yanları tespit ediyorsunuz. Kuvvetli olduğunuz yanları bulmak için yeteneklerinizi, potansiyellerinizi, pazarlama gücünüzü, finansal gücünüzü, pazardaki deneyiminizi vb. değerlendiriyorsunuz. 
Ardından güçsüz olduğunuz yanlarınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Mali zorluklarınızı, pazardaki deneyimsizliğinizi, personel yetersizliğinizi vb. değerlendiriyorsunuz.
Sonra şirketiniz için hangi olanakların mevcut olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Bunun için faaliyet gösterdiğiniz alanla ilişkili bir başka alanda büyüme olanağınızı, kişisel ilişkilerinizin size sağladığı gücü, mali desteklerinizi vb. değerlendiriyorsunuz.
Nihayet son olarak, gelecekte sizi hangi tehlikelerin beklediğini belirlemeye çalışıyorsunuz. Mali kriz olanaklarını, en değerli personelinizi kaybetme riskini, müşterilerinizi rakip şirkete kaptırma riskini vb. değerlendiriyorsunuz.
Swot analizi yöneticilerin, firmanın performansını önemli derecede etkileyen faktörleri anlamalarını ve bunlara nasıl tavır takınmaları gerektiğini belirlemelerini sağlıyor.
Genellikle analiz sonrası; yeni teknolojilerin belirlenmesi, pazardaki yeni eğilimler, yeni rakipler, çalışanların motivasyon durumları gibi veriler elde ediliyor.  
Bunların strateji haline gelebilmeleri için yorumlanmaları ve bir anlamda stratejik yönetim diline çevrilmeleri gerekiyor. Yönetimin bilgisi, tecrübesi ve sezgileri sonucunda bu konular "kontrol edilebilir-edilemez", "üstünlük-zayıflık", "fırsat-tehdit" şeklinde sınıflandırılıyor.
Bundan sonra yöneticiler, birbirlerinin görüşlerini alır ve ne tür girişimlerde bulunulması gerektiğine karar verirler. 
Bu analizi şirketlerinizde ve işletmelerinizde siz de uygulayabilir, sonuçlarını yorumlayabilirsiniz.
Hikâye bu ya; Nasreddin Hoca da Swot analizi yapmak istemiş;
Ahmet Efendi, Nasreddin Hoca’yı eşeğin önünde oturmuş kâğıda
bir şeyler karalarken bulmuş.
Ne yapıyorsun Nasreddin Hoca? diye seslenmiş.
Hoca da:
Eşeğime swot analizi yapıyorum, demiş.
Ahmet Efendi, swot analizi nedir diye sorunca hoca anlatmış:
Eşeğimin güçlü, zayıf yönlerini ve kendisi için olan fırsatlarla, tehlikeleri bu şekilde yazıyorum.
Peki, sonra ne olacak, diye sorunca, o da:
Böylece iyi bir plan yapıp eşeğimi maksimum verimle çalıştırabileceğim, demiş.   
Bunun üzerine Ahmet Efendi:
Bütün eşekler aynı değil mi, analize ne gerek var? diye sormuş.
Öyle deme Ahmet Efendi, demiş. Mesela benimkini atlarla otlatınca daha bir şevkle çalışıyor. Kendini at sanması onun güçlü tarafı. Öğleden sonra bir de ineklerle otlatacağım. Belki sütünü bile içerim deyince, Ahmet Efendi:
Bekle Hoca, demiş, benim eşeği kapıp geliyorum. 
Hoca bunu duyunca hemen atılmış:
Aman Ahmet Efendi, eşekleri bir araya getirmeyelim, o zaman eşek olduklarını anlıyorlar…
İşletmelerimizde swot analizi yapalım,
Sonuçlarını doğru yorumlayalım.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com