TRAFİK CEZASI, MOTORLU TAŞIT VERGİSİ BORCUNUZU AZALTIN (24.10.2016)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borcunuz varsa; 6736 sayılı yasadan faydalanarak borcunuzu yapılandırabilir ya da peşin ödeyerek önemli bir indirim kazanabilirsiniz. Bunun en önemli şartı; borcun, 30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk etmiş olmasıdır. 
MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları (2016 yılının ikinci taksiti hariç), 
Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri, 
Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları,
Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları, bu Kanun kapsamındadır.
Bu yasadan faydalanmanın avantajını merak edenlere açıklayalım;
30 Haziran 2016 tarihinden önce tahakkuk MTV ve TPC borçlarınızı yapılandırırsanız;
MTV aslının tamamını ödüyorsunuz. Fakat birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE denilen oran esas alınarak hesaplanan tutarı ödüyorsunuz. Bu hesaplama faizi önemli ölçüde azaltıyor. 
Aynı durum Trafik Para Cezası ve Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları için de geçerli.
Hatta Yİ-ÜFE denilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile yapılandırılan borçları peşin öderseniz, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılıyor.
Bu konuda örnek hesaplama yapılmış, biz de size aktaralım;
22 Nisan 2015 tarihinde 800 TL trafik para cezası aldıysanız ve ödemediyseniz bunun faiz tutarı 640 TL tutuyor. Bu durumda toplam borç ise 1.440 TL oluyor. 
Eğer bu borcu 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırırsanız, 640 TL olan faiz 51TL’na iner ve toplam borç, 851 TL olur. Bu borcu peşin ödemek isterseniz, faizin yarısı daha silinir ve ödenecek tutar 826 TL olur. Yani bu kanundan yararlanarak 1.440 TL olan trafik para ceza ve faizini, 826 TL olarak ödeyebilir ve 614 TL avantaj sağlayabilirsiniz.
İlgili kanun dava süresi geçmemiş veya ihtilaf konusu olan trafik para cezalarını da kapsıyor. 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle, yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava açma süresi geçmemiş bulunan trafik para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş para cezalarında davanın bulunduğu aşama ile karar durumuna göre ceza tutarında yüzde 50 ile yüzde 80’e varan oranlarda indirim yapılarak sulh yolu ile ihtilafı sonlandırıyor. Bunun için dava konusu olan borçlarda yapılandırma için davadan vazgeçildiğini belirtir dilekçenin ilgili idareye verilmesi gerekiyor.
Bu kanundan yararlanmak isterseniz; 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi olan (www.gib.gov.tr) üzerinden, 
Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, 
Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairesi ya da mal müdürlüğüne, 
31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilirsiniz. Dikkat edelim süreyi kaçırmayalım.
Bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı var;
Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekiyor. Bu hususa dikkat edelim.
Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre; 
(6, 9, 12 veya 18)  ikişer aylık dönemler halinde taksitli veya peşin olarak, 
Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla, 
Tahsile yetkili bankalara ya da Vergi Dairesi veznelerine ödenebilecektir.
Ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk 2 taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır. Bir takvim yılında 2 taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor. Aman dikkat edelim…
Bu yasadan faydalanın, 
Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Ceza borcunuzu azaltın.

Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com