VERGİ AFFINDAN FAYDALANIN (22.08.2016)

Önce adına varlık barışı denildi. Yurt dışındaki varlıkları ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Hiçbir sorgu sual olmadan paraları Türkiye’ye getirin, vergi de almayacağız. Ayrıca bu işlemi maliyeye bildirime gerek yok denildi…
Konu birçok kesim tarafından olumlu ya da olumsuz yönleriyle tartışıldı, yazıldı, çizildi. Sonra bu düzenleme genişletildi. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Hazırlanan yasa tasarısı Mecliste görüşülmeye başlandı. Komisyonlarda bazı değişikliklere uğradı. Nihayetinde 6736 sayılı kanun ortaya çıktı.
Kanun metni Mecliste kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanımız inceleme süresinin sonunda yasayı aynen onayladı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kamuoyunda evvelce konuşulmaya ve tartışılmaya başlanan bu yasa, yayınlanır yayınlanmaz başta meslek mensupları olmak üzere pek çok kişi tarafından merak edilerek incelenmeye başladı.
Bu kanun neler getiriyor, kimleri ilgilendiriyor, ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek, nasıl ödenecek, neler yapılacak gibi pek çok soruya muhatap olacak. Biz de bu yazımızda yasanın ana başlıklarından notlar sunacak, sonraki yazılarımızda detaylar sunmaya başlayacağız.
Kanun pek çok kişiyi, vergi mükelleflerini, ticaret şirketlerini, esnafları, işçi ve memurları, meslek mensuplarını, neredeyse herkesi ilgilendiriyor. Kanunu okudukça pek çok konuyu kapsadığını, pek çok kesimi ilgilendirdiğini görüyoruz.
Öncelikle bu kanunla kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylığı getiriliyor. En önemli hususlardan biri, kanunun esas aldığı tarihtir. Kanunun pek çok maddesi 30.06.2016 tarihini esas alıyor. Dolayısıyla 30.06.2016 tarihinden önceki borçları kapsama alıyor. Yani 30.06.2016 dan sonra oluşan borçlarınız kapsam dışında kalıyor. Kanun, bu tarih itibariyle gecikmiş vergi ve diğer borçlarda gecikme faizi yerine, Yurt İçi Üfe oranını esas alıyor ve borcunuzu güncelliyor. Borçlar azalıyor.
Motorlu Taşıtlar vergisinde, trafik para cezalarında önemli indirim sağlıyor. Peşin ödemelerde Yurt İçi Üfe oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacağını açıklıyor. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si siliniyor. Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların tamamı siliniyor.
Yasa, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasını mümkün kılıyor. Bu yolu tercih edecek mükelleflere yüzde 80’e varan indirimler sağlanabileceği anlaşılıyor. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma mümkün oluyor. 
Beyan edilmemiş gelir ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz olarak beyan edilmesi imkânını sağlıyor. İşletme kayıtlarının faizsiz ve cezasız olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, mümkün kılınıyor. İşletmelere emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarının cezasız olarak düzeltilmesi imkânı veriliyor. 
Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz olarak düzeltilmesi sağlanıyor. Matrah artırımı yapılmak suretiyle vergi incelemesinden muafiyet elde edilebiliyor. Varlık barışı yoluyla yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye vergisiz olarak getirilmesi sağlanıyor. Yapılandırılan borçların taksitle ve hatta kredi kartı ile ödenmesi imkânı sunuluyor.
Başta vergi, sigorta olmak üzere diğer borçları bulunan mükelleflerin borçlarını yeniden hesaplattırmalarını, ödemelerini bu yasadan faydalanarak yapmalarını tavsiye ederiz.
Vergi affı çıktı, mutlaka faydalanın…


Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com