VERGİDE YAPILANDIRMA (23.07.2018)

Seçim öncesinde vergi affı ile ilgili yasa çıkarılmış ve uygulamaya konulmuştu. Seçimler bitti, yeni düzenlemeler yaşamımıza girmeye başladı. 
Ekonomide yaşanan olumsuzluklar, vergi affı ile ilgili düzenlemeleri gündemden uzaklaştırdı. Oysa bu düzenlemeler vergi mükelleflerini yakından ilgilendiriyor. O nedenle bu düzenlemeleri kısaca hatırlatalım, bilginize yeniden sunalım, istedik.
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu Kanunla;
Kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları getirildi. 
Geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar tanındı. İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarının cezasız olarak düzeltme, imkânı verildi. 
Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi mümkün kılındı. İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması yolu açıldı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla millî ekonomiye kazandırılması sağlandı. 
Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi imkânlar getirildi.
Konuyu biraz daha maddeleştirmek gerekirse;
31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borcunuz varsa Yurt İçi ÜFE oranında borcunuzu güncelleyerek ödeyebilirsiniz. 
Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuz varsa, bu kanunla büyük oranda ödeme kolaylığı getirildi. Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim sağlandı. Borcunuzu hesaplatıp ödeme yapmanızı öneririz. Özellikle Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapıldığını bilmenizi isteriz.
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarınız varsa, bu cezaların yüzde 50’si silinmektedir. Vergi ihtilaflarınız varsa; bu kanunla sulh yoluyla sonlandırmanız mümkündür. Bu şekilde yüzde 80’e varan indirim sağlandığını dikkatinize sunarız.
İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi mümkün hale getirilmiştir. Defter kayıtlarınız ile işletme stoklarını karşılaştırmanızı, fark varsa bu yasadan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Eczanelere cezasız ve faizsiz stok düzeltme imkânı verildiğini belirtmek isteriz.
İki yıl önce, 2015 ve önceki yıllar için yapıldığı gibi matrah ve vergi artırımı yapmak suretiyle vergi incelemesinden muafiyet kazanmanız mümkündür. İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma hakkınız var, bilmenizi isteriz.
Beyan edilmemiş gelir ve kazancınız varsa, pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması için, yurtdışında bulunan paranızı ve varlıklarınızı vergi ödemeden kolayca getirebilirsiniz.
Borçlarınızı paranız varsa peşin olarak, paranız yoksa 18 taksitte 36 ay süre ile yapılandırabilirsiniz. Yapılandırdığınız borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
Diyoruz ki;
Yasadan faydalanın, borçlarınızı yapılandırın.     
                            
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com