YASADAN FAYDALANIN FIRSATI KAÇIRMAYIN (19.09.2016)

Ülkemizdeki vatandaşların sayı olarak en çok borçlu olduğu vergi ve ceza, motorlu taşıtlar vergisi ile trafik para cezalarıdır. Trafik para cezası ile motorlu taşıtlar vergisi borcu olanlara 6736 sayılı yasa ile büyük kolaylık getirildi.
Bu yasadan faydalananların borç yükü hem önemli ölçüde azalıyor hem de peşin ödeyenlere büyük avantajlar sağlanıyor. Dolayısıyla bu yasadan faydalanmak gerekiyor.
Yasadan faydalanmanın şartı var mı diyenlere cevap verelim;
Öncelikle borç, 30 Haziran 2016 tarihi dâhil olmak üzere, bu tarihten önce tahakkuk etmiş olacak. Dolayısıyla 30.06.2016 tarihine dikkat edelim. Bu yasanın motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksidini kapsamadığını da hatırlatalım.
Yasanın neleri kapsadığını da yazalım;
Motorlu taşıt vergisi ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları,
Verilen trafik para cezaları ve faizleri, 
Verilen karayolu taşıma idari para cezaları,
Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş nedeniyle düzenlenen idari para cezaları, bu kanun kapsamındadır. Evvelce 6552 sayılı Kanun kapsamında taksit ödemeleri devam eden motorlu taşıt vergisi ve trafik para ceza borçları da bu yasa kapsamında yeniden yapılandırılabilecektir.
Bu yasadan faydalanacak olanların avantajı nedir diye sorarsanız;
Her şeyden evvel motorlu taşıt vergisi aslının tamamı ödenecek. Ancak birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak tutarı ödenecek.
İşte avantaj bu hesaplamada…
Trafik para cezasında da durum aynı. Ceza aslını ödeyeceksiniz ancak birikmiş faizler yerine, Yİ- ÜFE oranına hesaplanacak tutarı ödeyeceksiniz. Bu hesaplama borcunuzu azaltacak.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi uygulanarak yapılandırılan borçlarda, peşin ödeme tercih edilmesi durumunda Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.
Örneğin; 22.04.2015 tarihli 800 TL tutarlı trafik para cezası için ödenmesi gereken faiz tutarı 640 TL’dir. Bu durumda toplam borç 1.440 TL’dir. Borcun yapılandırılması durumunda, 640 TL faiz yerine, Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 6,40 ile hesaplanan faiz, 51,20 TL olacak ve toplam borç 851,20 TL’ye inecektir. Ayrıca bu borç için peşin ödemenin seçilmesi durumunda ödenecek tutar 825,60 TL olacaktır. Özetle 1.440 TL olan trafik ceza ve faizi, bu yasadan faydalanıldığında 825,60 TL’ye inmekte ve 614,40 TL avantaj sağlanmış olmaktadır.
Diğer önemli bir husus ise; ihtilaflı motorlu taşıt vergisi, trafik para cezaları vb. gibi cezalardır. Yasa bu konuda da kolaylıklar sağlamıştır. 19.08.2016 tarihi itibariyle yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava açma süresi geçmemiş bulunan trafik para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş para cezalarında davanın bulunduğu aşama ile karar durumuna göre ceza tutarında yüzde 50 ile yüzde 80’e varan oranlarda indirim yapılarak sulh yolu ile ihtilaf sonlandırılacaktır. Bunun için Dava konusu olan borçlarda yapılandırma için davadan vazgeçildiğini belirtir dilekçenin ilgili idareye verilmesi şarttır. 
Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Ayrıca Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçlar bu kanun kapsamında silinmiştir. Dolayısıyla bu şekilde borcu olanların hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. 
Bu yasadan faydalanmak isteyenler başvurularını;
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi olan  (www.gib.gov.tr) üzerinden, bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla, bulunulan il veya ilçedeki motorlu taşıt vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine veya mal müdürlüğüne yapılabilecektir. Başvuruların son günü 31 Ekim 2016’dır. Dolayısıyla bu tarihe kadar beklememenizi ve önceden müracaat etmenizi tavsiye ederiz.
Yapılandırılan borçların peşin veya taksitle (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla, tahsile yetkili bankalara, vergi dairesi veznelerine 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Bu yasadan faydalanın, fırsatı kaçırmayın.
         
 
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com