YASADAN FAYDALANIN RAHAT EDİN (26.09.2016)

Maliye ile ihtilaflı vergi borcunuz mu var?
İhtilaftan vazgeçip, vergi affı olarak bilinen 6736 sayılı Kanundan faydalanabilirsiniz.
Bu yasadan faydalandığınızda, ihtilaflı vergi borcunuzda yüzde 80’e varan oranda indirim sağlayabilir, sulh yoluyla vergi ihtilaflarınızı sonlandırılabilirsiniz.
Nasıl mı, anlatalım.
İhtilafa konu vergi aslı ve cezanızın dava açma süresi geçmemiş ya da Vergi Mahkemesinde henüz karara bağlanmamış ise;
Vergi aslının yüzde 50’si ödeniyor. Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamaya göre çıkan tutarın ödenmesi durumunda, vergi aslının yüzde 50’sinden, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezasının tamamından, gecikme faizi ve zammından kurtuluyorsunuz.
Eğer dava konusu vergi ve cezanız, Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise ve henüz karara bağlanmamışsa; Vergi Mahkemesince verilmiş en son karara bakılıyor.
En son karar terkin ise; Vergi aslının yüzde 20’sini, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranına göre güncellenen tutarı ödüyorsunuz. Bu durumda, vergi aslının yüzde 80’ninden, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezasının tamamından, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamından kurtuluyorsunuz.
Eğer en son karar, tasdik ya da tadilen tasdik ise;  tasdik edilen vergi aslının tamamının, terkin edilen kısmın yüzde 20’sinin, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi gerekiyor. Bu durumda maliye, terkin edilen vergi aslının yüzde 80’inin, vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezaların tamamının, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiyor.
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İhtilafınız varsa;
Dava açma süresi geçmemiş veya vergi mahkemesinde devam ediyorsa, cezanın yüzde 25’i,
En son karar terkin ise, terkin edilen cezanın yüzde 10’u,
En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; tasdik edilen cezanın yüzde 50’si, terkin edilen kısmın ise yüzde 10’u ödeniyor. Kalan cezaların tahsilinden de vazgeçiliyor.
Eğer İdari Para Cezalarına İlişkin İhtilafınız varsa;
Dava açma süresi geçmemiş veya dava ilk derece mahkemesinde ise yüzde 50’si,
En son karar terkin ise terkin edilen cezanın yüzde 20’si,
En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; tasdik edilen cezanın tamamı, terkin edilen cezanın %20’si ödeniyor. Maliye kalan cezaların tahsilinden vazgeçiyor.
Ödenmesi gereken idari para cezasına ilişkin gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın ödenmesi halinde; maliye gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçiyor.
Bu yasadan faydalanmak isteyen mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekiyor. Dolayısıyla başvuru sırasında dava açmayacağınızı, açmış olduğunuz davalardan vazgeçtiğinizi ve diğer kanun yollarına başvurmayacağınızı yazılı beyan etmeniz gerekiyor.
Bu yasadan faydalanmak için,
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi olan  www.gib.gov.tr üzerinden,
Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, başvuru yapabilirsiniz. Ancak birden fazla vergi dairesine borcunuz varsa, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmalısınız.
Başvuruların son günü 31 Ekim 2016 tarihidir. Başvuru sonrası ortaya çıkacak borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. İlk taksit ödemenin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak ayrıca Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Eğer hazır paranız varsa peşin ödeme yapmak avantajlı görünüyor, yok ise taksitli seçeneği kullanın.
İhtilaflı vergi borcunuz varsa; bu yasadan faydalanın, rahat edin.
 
Mehmet Ali Bayraktar
mab@malibayraktar.com