" Mesleki Etik ve Mesleki Vizyon”

" Mesleki Etik ve Mesleki Vizyon”


Denizli SMMM Odasında, Aday Meslek Mensuplarına 

“Mesleki Etik ve Mesleki Vizyon” konusunda sunum yaptık.

Gençlerimize yararlı olmasını dileriz. 10.02.2024