VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI (18.02.2014)

VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK TUTARLARI (18.02.2014)

VERGİDEN MÜSTESNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI
GÜNDELİK TUTARLARI 
93 SAYILI GVK.'NUN 24/2. MADDESİ MUCİBİNCE VERGİDEN MUAF TUTULACAK YURTİÇİ GÜNDELİKLER


01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ VERGİDEN MÜSTESNA YURT DISI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ VE
YENİ ÜCRET ARALIKLARI :
Gündelik uygulamasında dikkat edilecek hususlar:
1.Aylık ücret tutarlarına göre belirlenen gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde bu ödemelerden sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İstisna tutarı aşan gündelik ödendiği durumda aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınarak brütleştirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisine tabi tutulacaktır.
2.Yurt dışı gündeliklerin TL cinsinden tahakkuku, yabancı paranın T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınarak yapılmalıdır.
3.Yurt dışı seyahatin ilk 10 günü için vergiden istisna gündelik tutarı %50 zamlı olarak hesaplanacaktır.
4. Birden fazla ülkeyi kapsayan seyahatlerde, her ülke için ilgili olduğu gündelik tutarı kalış süresiyle orantılı olarak dikkate alınmalıdır.