YENİ T.T.K. GÖRE TİCARİ BELGELERDE 1 OCAK 2014 DAN İTİBAREN YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER (29.11.2013)

YENİ T.T.K. GÖRE TİCARİ BELGELERDE 1 OCAK 2014 DAN İTİBAREN YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER (29.11.2013)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince 01.01.2014 tarihinden itibaren;· Fatura,Sevk İrsaliyesi,Gider pusulası,Tahsilat ve Tediye Makbuzları,Dekont,Ticari Mektuplar,Antetli Kağıtlar ve benzeri gibi Ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

Buna göre; · Ticaret Unvanı· Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri· Vergi Dairesi vergi Numarası· Ticaret Sicili Adresi ve Numarası· Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No· İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri· e-posta adresi· Varsa İnternet Sitesi Adresi (istenilmesi durumunda)

 Buna ek olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 21 maddesi gereğince “Bu faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.” şeklinde bir ifadenin de faturada bulunması uygun olacaktır. 

31.12.2013 tarihinden önce fatura ve diğer ticari belgelerden bastırmak durumunda bulunan şirketlerimizin bastıracakları belgelere bu bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. 

Ayrıca 31.12.2013 tarihi itibari ile bastırılmış ve kullanılmayan belgelerden 2014 yılında kullanılacak olanların üzerine bu bilgilerin etiket yapıştırmak veya kaşe kullanmak suretiyle yer alması uygun olacaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere haiz olduğundan normal faturaya ilişkin 01.01.2014 tarihinden itibaren e-Fatura kullanacak firmaların kullanacağı e-Faturalarda da yer alması şarttır.

 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 51/2’nci maddesi gereğince, bu bilgilerin yer almadığı belgeleri düzenleyenlere İdari para cezası uygulanacağını hatırlatırız.