BU SESE KULAK VERİN (15.06.2015)

Ürün Kategorileri

BU SESE KULAK VERİN (15.06.2015)

Türkiye’de muhasebe ve mali müşavirlik, gerçekten zor ve sıkıntılı bir meslektir.

Yaklaşık 90.000 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 400.000 kişilik çalışma ekibiyle, mesleğini icra edebilmek ve mükellefin yükümlülüklerini yerine getirebilmek için canla başla çalışır.

Çalışanlarıyla birlikte 500.000 kişilik bu camia, son yıllarda üzerine yüklenen görev ve angaryalarla sıkıntı içindedir. Derdini anlatamamakta, taleplerini yöneticilere iletememekte ve sorunlarına çare olacak muhatap bulamamaktadır. 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları, haklı taleplerini iletmek ve seslerini duyurmak maksadıyla bir platform oluşturdular. İsteklerini Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) aracılığıyla, Maliye Bakanı’na ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na birçok kez rapor olarak sundular. Ancak mesleki sorunlarını Maliye Bakanlığı’ndan çözemediler, net bir sonuç elde edemediler.

Peki, ne istiyor mali müşavirler?
Diyorlar ki;
Tahsilâtların banka aracılığı ile zorunlu ödenmesini sağlayacak düzenleme yapılsın.

Zamana endeksli ücret tarifesine geçilsin.
Meslek mensuplarının düzenlediği sözleşmelerden damga vergisi alınmasın.
Meslekle ilgili yapılan her türlü harcamalar gider kabul edilsin.
           Tahsil etmediğimiz halde, düzenlemek zorunda bırakılan serbest meslek     
           makbuzunun KDV’si alınmasın.
           Meslek Mensuplarının vefatı ve ağır hastalık hali mücbir sebep sayılsın…
           Başka…
           Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezası alınmasın.
           Son dönem geçici vergi beyanı kaldırılsın.
           Beyan süreleri yeniden düzenlensin.
           Buna göre; Geçici vergi beyanı ayın 20’sine kadar, Muhtasar Beyanname ayın 29’una kadar, KDV beyannamesi ay sonuna kadar, Ba ve Bs form bildirimleri takip eden ayın 10’una kadar, Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi üçüncü ayın sonuna kadar, Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesi dördüncü ayın sonuna kadar verilmesi için düzenleme yapılsın…

Mali Müşavirler, Maliye Bakanlığı’nın meslek mensuplarına ve emeklerine gereken değeri vermediğini söylüyor. Buna dayanak olarak pek çok örnek gösteriyorlar. Mesela diyorlar; en son olarak 2015 yılı birinci dönem geçici vergi beyanının makul bir süreye uzatma talebimiz oldu. Bu talebimize Maliye Bakanlığı, en son gün saat 16.00’da cevapladı. Bazı taleplerimize süre bitimine sadece 2 dakika kala saat 23.48’de cevap verildi. Şaka gibi diyorlar.

Kayıt dışı ekonomiyi çözmek ve vergi adaletini sağlamak için çalışmaya hazır olan mali müşavirler; bu taleplerinin hiçbirine çözüm getirilmediğini, vergi beyanlarının sayısı, yoğunluğu ve uygulamayla tutarsız olan beyan süreleri nedeniyle mesai arkadaşlarıyla birlikte adeta bürolarına hapsolduklarını anlatıyorlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler; kronik hale gelen bu sorunların ortadan kaldırılmasını, beyan sürelerinin yeniden düzenlenmesini, mesleki itibarlarına değer verilmesini istiyorlar. Artık sabrımız kalmadı, sesimize kulak verin diyorlar.

Maliye Bakanlığı’nın değerli yöneticileri, sayın yetkililer, siyasetçiler ve ilgililer, mali müşavirlerin bu isteklerine kayıtsız kalmayınız, bu sese kulak veriniz ve sorunlarını çözünüz.                                                                                 
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com