GELİR İDARESİNİN MEMNUNİYET ANKETİ(08.02.2016)

Ürün Kategorileri

GELİR İDARESİNİN MEMNUNİYET ANKETİ(08.02.2016)

Gelir İdaresi Başkanlığı, ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’na bağlıdır. Teşkilatlanması ve görevleri 5345 sayılı Kanun ile düzenlenmiş, ilgili Kanun 16 Mayıs 2005 tarihinde 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlıca görevleri şunlardır;
Maliye Bakanlığınca belirlenen devlet gelirleri politikasını uygulamak, mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak, mükellef haklarının korunması konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, devlet alacaklarının tahsilini sağlamak, vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak, Etik Kurulu’nun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak, faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmaktır.
Özellikle son yıllarda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kendi görev alanına giren konularda başarılı çalışmalar yaptığı herkesçe biliniyor. Başkanlık, çalışmalarına yön vermek amacıyla olsa gerek, bazı hizmetlerini mükelleflere ve mali müşavirlere sormaya karar vermiş.
Vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik sunduğu hizmetlere ilişkin, mükelleflerin ve mali müşavirlerin memnuniyet derecelerini ölçmek için bir anket düzenlemiş. Bu amaçla hazırlanan sorular, yüklenici firma tarafından 09-26 Kasım 2015 tarihleri arasında mükellef ve meslek mensuplarına sorulmuş. Kısacası bir memnuniyet anketi yapılmış.
Söz konusu anket, 15.000 mükellef ve 1.000 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş. Söz konusu ankette;
Vergiyle İlgili Akla Gelen İlk Kurum, 
Kurumun Bilinirliği,
Hizmet Türleri Kullanım ve Memnuniyeti,
İnternet Vergi Dairesi Kullanım Memnuniyeti,
www.gib.gov.tr Kullanım Memnuniyeti,
Vergi İletişim Merkezi-VİMER ‘in Hizmet Kalitesi,
Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetler,
Vergi Dairesi Personeli Hizmet Sunum Kalitesi,
Vergi Dairesi Fiziki Koşullarından Memnuniyet,
Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri,
Vergi Ödeme Kanallarının Kullanım Kolaylığı,
Kurum Algısının Ölçülmesi,
Toplumsal Vergi Algısı ve Vergi Bilinci konularına yönelik sorular sorulmuş, cevap alınmış.
Değerli okuyucular, yukarıdaki konularda sizin memnuniyetiniz nedir?
Değerli mükellefimiz, Gelir İdaresi’nin faaliyetlerinden hangi oranda memnunsun?
Ey vatandaş, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faaliyetlerinden ne ölçüde memnunsun?
Üzerine angaryalar yüklenmiş, bütün beyannameleri doldurarak, internetten gönderme görevi verilmiş, maliyenin memuru gibi çalışan ancak hak ettiği ücreti alamayan siz mali müşavirler, anketteki sorulara bakıp ne cevap verirdiniz? Senin memnuniyet yüzden nedir?
Lütfen objektif ve tarafsız olarak düşünün ve karar verin…
Sizce bu anketten nasıl bir sonuç çıkmış olabilir? 
Mükellef ve Meslek Mensubu Memnuniyet Anketi Sonuçları, 2 Şubat 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinde yayınlandı. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.      
Açıklanan anket sonucuna göre;
Mükelleflerimizin memnuniyet oranı yüzde 76,94
Mali Müşavirlerin memnuniyet oranı yüzde % 74,72 olarak tespit edilmiş…
Herkes memnunsa biz ne diyelim?
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com