SİYASET VE ASGARİ ÜCRET (13.07.2015)

Ürün Kategorileri

SİYASET VE ASGARİ ÜCRET (13.07.2015)

7 Haziran seçimleri için meydanlara çıkan siyasetçiler, çok çeşitli vaatlerde bulundular. Bunların önemli kısmı ekonomik ağırlıklı vaatlerdi. Mesela emeklilere 2 maaş ikramiye verilmesi, asgari ücretin 1.400 TL ya da 1.500 TL’ye çıkarılması, meydanlarda çokça dile getirildi. 

Ardından kaynak var mı yok mu tartışması başladı sonra makam arabaları gündeme geldi. İsraftı, değildi tartışmaları sürerken, Maliye Bakanımız çerez parası açıklamasını yapınca, bir hayli eleştirildi… 

Hatırladınız değil mi?
Bilindiği gibi asgari ücret; bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Bu ücretin artırılması için yapılan vaatler meydanlarda nasıl bir yankı buldu, sandığa ne ölçüde yansıdı, tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Bildiğimiz şey, asgari ücretin 1 Temmuz’dan itibaren arttığıdır.

31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan asgari ücret tespit komisyonu kararıyla bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret;
01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi için 40,05 TL/gün,01.07.2015 -31.12.2015 dönemi için 42,45 TL/gün olarak açıklanmıştır. Yaş ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tek bir asgari ücret belirlenmiştir. Dolayısıyla bütün çalışanlar için yukarıdaki tutarlar uygulanmaktadır.

Bu bilgilerin ışığında 1 Temmuz-31 Aralık 2015 döneminde bekâr bir işçinin asgari ücretini hesapladık. Yaptığımız hesaba göre, brüt ücret 1.273,50 TL’dir. Bu tutardan 272,96 TL SSK primi, gelir vergisi, damga vergisi kesintisi yapılacak ve işçinin eline 1.000,54 TL net ücret geçecektir.

Bu paranın yeterli olup olmadığı elbette tartışılabilir. Biz, günümüz koşullarında bu tutarın yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Siyasetçiler ve partiler de bunu görmüş olmalılar ki; seçim meydanlarında asgari ücreti malzeme konusu yaptılar. İktidara geldiklerinde, asgari ücreti en az 1.400 TL ya da 1.500 TL hatta 5.000 TL’ye çıkaracaklarını vaat ettiler. 

Ancak vaatler henüz gerçekleşmediğinden asgari ücret, bu 6 aylık dönemde brüt 1.273,50 TL olarak uygulanacak…İşin bir de işveren tarafı var. Acaba bu asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak, bir de onu hesaplayalım. Brüt 1.273,50 TL ücret üzerinden, işverenin ödemesi gereken SSK Primi ve işsizlik primi tutarı 222,86 TL’dir. Dolayısıyla işverene maliyeti 1.496,36 TL’dir. Üstelik bu hesaba 5 puanlık SSK işveren payı indirimi dâhil edilmiştir.

Özetle; işveren, asgari ücretle çalışan işçinin eline 1.000,54 TL vermekte, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 413,89 TL, vergi dairesine 81,93 TL ödemekte ve asgari ücretlinin işverene maliyeti 1.496,36 TL’ye ulaşmaktadır. İşveren dünyadaki rekabet koşullarını ve maliyetlerini hesaplamakta ve işin içinden çıkamamaktadır. Bir taraftan emeğinin karşılığı olarak bir ay boyunca çalışan ve 1.000 TL para alan işçi, diğer tarafta bir aylık emeğin karşılığı olarak 1.496 TL para ödeyen işveren…

İşte bu noktada asgari ücret içindeki vergi ve sigorta prim yükünü hesaplamak gerekir. Biz de öyle yaptık, hesapladık. Yaptığımız hesaba göre; asgari ücretin içindeki vergi ve sigorta prim yükü; (495,82 / 1.496,36) yüzde 33,14’tür. İşte asıl problem buradadır. Bu durumun iyileştirilmesi, düzeltilmesi gerekmektedir. Bunu da hükümet yani siyasi irade yapacaktır.

7 Haziran seçimlerinin üzerinden 6 hafta geçti. Henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Koalisyon görüşmeleri başladı, çalışmalar sürüyor. Kim, kiminle koalisyon yapar, nasıl sonuçlanır bilinmemekte. Bilinen her partinin kırmızı çizgilerinin, ilkelerinin ve taleplerinin var olduğudur. 

Umarız milletin verdiği mesaj, siyasetçiler tarafından iyi okunur, beklenen olur ve yeni bir hükümet kurulur. Umarız ve isteriz ki; kurulacak yeni hükümet, vatandaşın taleplerine, geçim derdine, ülkenin sorunlarına çare bulacak bir hükümet olur.

Ramazan bayramınızı kutlarız. Siyasetin asgari ücretliyle barışmasını isteriz.
Sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu bir bayram dileriz.
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com