MALİYE'NİN ETİK KURALLARI (17.08.2015)

Ürün Kategorileri

MALİYE'NİN ETİK KURALLARI (17.08.2015)

Vergi dairelerine gider misiniz?

Cevabınız elbette evettir. Kimimiz bir sorunun çözümü için, bazılarımız vergi borcunu ödemek, vergi borçlarını taksitlendirmek için ya da vergi inceleme evraklarını vermek için vergi dairelerine gideriz. Muhasebeciler hemen her gün zaten oradadırlar.

Vergi dairelerinin duvarlarında afişler yer alır.
Peki, bunları dikkatlice okur ve inceler misiniz?
Afişlere ve duyurulara göz ucuyla bakılır ama dikkatlice okunmaz.
Oysa son derece önemli bilgilerdir.

Bunlardan en çok ilgi çekeni bize göre mükellef hakları bildirgesidir. Bir diğeri ise etik kurallar bildirgesidir. Mükellefin hakları nelerdir, başkanlığın uygulayacağı etik kurallar ne ifade etmektedir, bilmek gerekir.
 Gelir İdaresi Başkanlığı etik kurallarını belirlemiş, bunlara göre hareket edeceğini gerek kendi web sayfasından, gerekse vergi dairesi duvarlarına afiş asarak ilan etmiştir. Bu kurallar ne demektedir, anlamak gerekir. Bakalım nelermiş bu etik kurallar?

Gelir İdaremiz diyor ki;

Mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza Başkanlık olarak kamu hizmeti sunmanın bilinciyle, görevlerimizi sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, kamu yararını gözetmek ve beyana güveni esas almak suretiyle yerine getireceğiz.

Mükelleflerimizin vergi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde her türlü kolaylığı sağlayacağız ve bunu hızlı, esnek ve verimli bir şekilde yerine getireceğiz.

Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi kanunlarının adil, mevzuata uygun olarak, güven duygusunu zedelemeden, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas alacağız.

Hizmetin ifası esnasında mükelleflerimiz ile meslektaşlarımıza nazik ve saygılı davranacağız, gereken ilgiyi göstereceğiz.

Çalışanlarımızdan etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde durumu yetkili makamlara bildireceğiz.
Hediye almama ve menfaat sağlamama hususunda gereken hassasiyeti göstereceğiz.
Mükelleflerimizin şahsi ve gizli bilgilerine saygılı olacağız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu ve uluslararası anlaşmaların öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamele ile fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmayacağız.
Kamu görevine ilişkin sahip olduğumuz, gizli bilgi ve belgeleri özel çıkar sağlamak amacıyla kullanmayacağız.

Yetkilerimizi kullanırken, mükelleflerimizin güven duygusunu zedeleyecek, şüphe yaratacak ve adalet duygusuna zarar verecek davranışlardan ve çıkar çatışmalarından kaçınacak, sunduğumuz hizmeti her türlü kişisel menfaatin üzerinde tutacağız.

Personelimize etik davranışlar konusunda rehberlik ederek, eğitim ve bilgilendirme konusunda çalışmalar yaparak, yasal ve idari düzenlemeleri uygulayarak mükelleflerimizin hak ettiği standartlara uygun hizmet sunacağız.
Kamu malları ve kaynaklarının kamusal amaçlar ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasını sağlayacağız. Savurganlıktan kaçınacağız.
Görevimizi yerine getirirken yetkilerimizi aşacak nitelikte Başkanlığımızı bağlayıcı açıklama ve taahhütte bulunmayacağız.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde hesap verebilir, kamusal denetime her zaman açık ve hazır olacağız.Gerçekten kurallar son derece yerinde ve anlaşılabilir olarak yazılmış.Şimdi asıl mesele bunları hayata geçirebilmekte, uygulayabilmekte…Hep birlikte yaşamak ve görmek isteriz.
 

Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com