KİRA BEYANNAME SİSTEMİ (09.03.2015)

Ürün Kategorileri

KİRA BEYANNAME SİSTEMİ (09.03.2015)

 Mart ayı geldi, gelir vergisi beyanname dönemi başladı. Bilindiği gibi Vergi Kanunlarımıza göre gerçek kişiler, bir yıl içinde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelir ve kazançlar üzerinden beyanname vererek vergi öderler.
          Bu kazançlar; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşur. Eğer bir gerçek kişi olarak yukarıda saydığımız kazançlara sahipseniz, mart ayı içinde gelir vergisi beyanı vermeniz gerekiyor. Bu yazımızda gayrimenkul sermaye iradı gelirini ve kira beyanname sistemini açıklamaya çalıştık.
          Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “Gayrimenkul Sermaye İradı” olarak adlandırılırlar ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.
          Vergi mükellefiyeti, yukarıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifa ve intifa hakkı sahipleri ile kiracıları tarafından kiraya verilmeleri sonucunda kira geliri elde etmeleri nedeniyle doğar. Elde edilen kira gelirleri “Gayrimenkul Sermaye İradı” olarak vergiye tabi tutulur.
          Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilir. Örneğin; 2011, 2012 ve 2013 yılları kira gelirleri topluca 2014 yılında tahsil edilirse; 2014 yılının geliri olarak dikkate alınmalıdır. Ancak, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilmelidir.
          Teknolojinin gelişmesi, Maliye Bakanlığı’nın da bu teknolojiyi internet aracılığı ile kullanması neticesinde beyannameler daha kolay hazırlanmaya ve kolayca gönderilmeye başladı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığı ile gönderilmesi zorunlu olanların dışında kalan beyannameler, mükellefler tarafından internetten kolayca gönderebilmekte, hatta vergiler de ödenebilmektedir. Buna en güzel örnek, önceden hazırlanmış kira beyanname sistemidir.
          Bu Sistem, kira geliri elde eden mükelleflerin tapu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, banka, Ptt, Toki, inşaat, sigorta, elektrik, su ve doğalgaz şirketleri gibi kurumlardan alınan bilgiler kullanılarak beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir Sistem’dir.
          Kira geliri elde eden ve ilk defa kira beyannamesi verecek olan mükelleflerin bile vergi dairesine gitmesine gerek olmayan bir sistemdir. Sisteme girip, beyannameyi gözden geçirip, eksiklik/hata/yanlışlık varsa düzeltip sonra da onaylayabileceğiniz bir sistemdir. Bu işlemleri yaptığınız anda vergi dairenizde hem kaydınız açılır, hem de beyannameniz alınır.
          Beyannamenizi sistem üzerinden onayladıktan sonra tahakkuk eden verginizi Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi üzerinden kredi kartıyla, internet bankacılığı aracılığıyla, banka şubelerinden ya da en yakın vergi dairesine giderek ödeyebilirsiniz. İşlem bu kadar kolay ve basit hale getirilmiştir.
          Kira beyanname sistemini kullanmanızı ya da bu işi bilen serbest muhasebeci mali müşavire giderek beyannamenizi vermenizi öneririz.
          Unutmayın, maliye kira gelirlerini izliyor, beyanname vermeyenleri kolayca buluyor. Cezalı duruma düşmemek için gelirlerinizi kontrol edin, verginizi süresinde doğru olarak beyan edin, paranız varsa zamanında ödeyin.
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com