KONU:VERGİ GÜNDEM:TERÖR(18.01.2016)

Ürün Kategorileri

KONU:VERGİ GÜNDEM:TERÖR(18.01.2016)

Ne yazık ki, ülkemizin bir numaralı gündemi terör olmuştur. Yapılan anketler terörün, işsizlik ve gelir dağılımı gibi ekonomik sorunların önüne geçtiğini göstermektedir.
Terör durmadıkça ülke ekonomisi ve Türkiye’de yaşayan herkes zarar görecektir. Ülke kaynakları bu alana yönlendirildiğinden, hükümet ekonomik ve sosyal olaylara odaklanmakta güçlük çekecektir. Vatandaş harcamakta, sanayici yatırım yapmakta tedirgin davranacaktır. Zaten ekonomimizde var olan sıkıntılar daha da artacak, ekonomik göstergeler olumlu sinyaller vermeyecektir.
Terör saldırılarının yaşandığı ve neredeyse her gün şehit haberleriyle uyandığımız geçen hafta sonunda, Denizli Ticaret Odası Salonunda, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği bir seminer vardı. Toplantının konusu vergi olsa da gündem yine terör olayları ve bunun ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileriydi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli SMMM Odası Başkanı Necdet Yılmaz, ülke gündemini terör belasının oluşturduğunu ve bunun ekonomik etkilerini anlattı. Daha sonra iş âlemine sitem etti. Toplantıyı özellikle Ticaret Odası salonunda yaptıklarını, buna rağmen Ticaret Odası temsilci ve üyelerinin toplantıya ilgisiz kaldıklarını belirtti.
Meslek mensubu mali müşavirlerin yasalarına, ruhsatlarına ve mesleklerine sahip çıkmalarının önemini anlatan Necdet Yılmaz; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin uygunluk denetimi yaptıklarını dolayısıyla vergi müfettişlerinin mali müşavirlere sorumluluk raporları yazmalarının doğru olmadığını açıkladı.
Seminerin konuşmacısı Yeminli Mali Müşavir Sakıp Şeker üstadımızdı. Konulara yaklaşımını, üslubunu ve sunumunu beğendiğimiz Sakıp Bey’i dinlemek için meslektaşlarımızla birlikte seminere katıldık. Denizli Vergi Dairesi Başkanımızın bu toplantıya ekibi ile katıldığını ancak Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile işadamlarımızın duyarsız kaldığını gördük. Oda temsilcileri ve işadamlarının katılımıyla bu toplantının daha anlamlı ve amacına daha uygun olacağını düşündük.
Dönem sonu muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda özellikli durumları anlatan ve yeniden yazılmakta olan Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu hakkında görüşlerini açıklayan Sakıp Şeker üstadımız, ‘‘Vergi Usul Kanunumuz dünyaya uyum sağlamalı’’ dedi. İşletme bilançolarının SPK’ya ayrı, KGK’ya ayrı, maliyeye ayrı biçimde verildiğini, bunun doğru olmadığını, bilançoların uluslar arası standartlarda düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.
Vergi Usul Kanunu’nun mevcut halinde cezadan geçilmediğini, hazırlanan taslakta da cezaların tekrar edildiğini, hatta yeni cezaların eklendiğini, bunun doğru olmadığını, mükellefe bu kadar yüklenmenin yarar getirmeyeceğini vurguladı.
Yazılan vergi inceleme raporlarının ikmalen yerine resen yazıldığını, bu durumda cezaların bir kat yerine iki kat uygulandığını anlatan Sakıp Şeker, uluslar arası ceza sisteminde, bir fiilden dolayı bir ceza verilirken biz de tam tersi olduğunu ve cezaların artırıldığını vurguladı. Vergilerin adaletli ve hukuka uygun alınması gerektiğinin altını çizdi.
 Mükelleflere ve meslek mensubu mali müşavirlere gerekli uyarılarda da bulunan Sakıp Şeker, dönem sonu işlemlerinin doğru ve kanuna uygun biçimde yapılmasının önemine işaret etti. Terörün ekonomiyi baltaladığını, bu durumun devletin vergi gelirlerini de etkileyeceğini ifade etti.
Sakıp Şeker üstadımızın görüşlerine katılıyoruz. Terörün ülkemize verdiği zararın büyüklüğünü biliyoruz. Herkesin de bilmesini istiyoruz. Terör; esnafın, çalışanın, işadamının, sanayicinin velhasıl herkesin gelirini azaltacak, aynı zamanda devletin de vergi gelirlerini aşındıracak bir beladır. Vergi gelirinin azalması, devletin bütçesini etkileyecek, enflasyonun artmasına neden olacak, ekonomideki görünüm negatife dönecektir.
İşte bütün bu olumsuzluklardan kurtulmak için terörle mücadele şarttır. Ülkemizde yaşayan herkesin gerekli duyarlılığı göstermesi, tek yürek, tek vücut olması, birlik ve beraberliğimize sahip çıkması gerekmektedir. Ülkemizin terör belasından kurtulması, yeniden barış ve kardeşliğin tesis edilmesi, ülkemiz ekonomisinin hak ettiği refah düzeyine çıkması, herkesin ortak dileğidir.
 Konu vergi olsa da, ülkemizin gündemi terördür.
 
 Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com