TEŞEKKÜR EDEBİLMEK (29.02.2016)

Ürün Kategorileri

TEŞEKKÜR EDEBİLMEK (29.02.2016)

Ülkemizde her yıl şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanılıyor. Bu yıl 27’ncisi düzenlendi. Mükellefler bu haftayı nasıl kutladı bilemiyorum ama Gelir İdaresi Başkanlığı bu hafta içinde değişik etkinlikler düzenledi.
Bu anlamda neler yapıldı diye merak etmiş olabilirsiniz?
İlk olarak 2015 yılında her ilde ilk 10’a giren gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerine Maliye Bakanı imzalı Teşekkür Belgeleri verildi. Etkinlikler çerçevesinde vergi haftası tanıtım filmi gösterimi yapıldı. Merak edenler tanıtım filmini internetten de izleyebilirler.
Her ilde, valilik, belediye, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, serbest muhasebeci ve mali müşavir odası gibi kurumlar ile beyan ve ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler, ziyaret edildi, görüş alışverişinde bulunuldu.
‘‘Vergi Geleceğimizdir, Vergisiz Kazanca İzin Vermeyelim’’ sloganının yer aldığı afişler tüm illerde asıldı. Vergi konulu seminer ve paneller düzenlendi.
Vergi Bilincinin geliştirilmesi amacıyla öğrencilerle iletişime geçildi, vergi bilincini geliştirme eğitimi yapılmaya çalışıldı.
Bu etkinliklerin amacı; toplumun her kesiminde vergi bilincinin geliştirilmesi ve gönüllü olarak vergi ödeme alışkanlıklarının artırılmasıdır. Geçmişle mukayese edildiğinde bu çalışmalar gerçekten takdire değerdir. Ancak yeterli midir?
Her şeyden evvel bu çalışmaların Şubat ayının son haftasına sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Vergi bilincinin tüm toplumda oluşturulmasını sağlamak sadece bir hafta içinde mümkün olamaz. Belli bir plan çerçevesinde, hem de sürekli olarak bu kavram iliklerimize kadar ve etkin olarak işlenmelidir. Toplum olarak vergi vermenin vazgeçilmez bir görev ve sorumluluk olduğu herkesçe kabul edilene kadar bu çalışmalar sürdürülmelidir.
Unutmayalım ki, belli bir mesafe alınmasına rağmen hala ülkemizde kayıt dışılık oldukça yüksektir. Dürüst ve kayıt içindeki mükellefler bile bu durumdan rahatsızdırlar. Bu durum aynı zamanda haksız rekabet yaratmakta ve vergisini verenlerce şikâyet konusu edilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı dijital teknolojiyi kullanarak kayıt dışını önlemeye yönelik tedbirler almış olmasına rağmen, bireyler ve kurumlar üzerinde gönüllü vergi verme ve bilinçlendirme çalışmalarını artırarak sürdürmelidir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sayfasından yayınladığı mesajla, vergi haftası etkinlikleri ile bilgisi, sevgisi ve vergisi ile ülkemize katkı sağlayan ve topluma sunulan hizmetlerde payı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmektedir. Bu çok güzel ve mükellef odaklı bir yaklaşımdır. Bunun artarak devam etmesini dileriz.
Mükellef haklarının daha da geliştirilerek uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Her incelenen mükellefin muhakkak küçük de olsa bir ceza yazılması ya da incelenen her mükellefin boş çıkarılmaması gerektiği yönündeki anlayışın terk edilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.
Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışan, vergisini zamanında ve doğru olarak ödeme gayreti içerisinde olan, iyi niyetli mükelleflere ve onların defterlerini tutan muhasebecilere ‘‘teşekkür ederiz’’ denilerek maliye ile vergi verenler arasında daha dürüst ve daha anlamlı bir köprü kurulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Ceza yazma odaklı değil, eğitici ve yol gösterici, takdir ve teşekkür odaklı bir anlayışın daha etkin olmasını diliyoruz. Bu vesile ile geçmiş de olsa vergi haftasını kutluyoruz.
İşte Mart ayı geldi. Gelir vergisi beyanları bugün başladı.
Maliye Bakanlığı hazır beyan sistemini internete koydu. Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan mükellefler bu sistemden faydalanabilecekler.
Gelirimizi doğru beyan edelim, vergimizi zamanında ödeyelim ama Gelir İdaresinden de ‘‘teşekkür ederiz’’ ifadesini duyalım.
1 Mart Muhasebeciler günü kutlu olsun…
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com