ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZINIZ YENİ NESİL Mİ? (14.12.2015)

Ürün Kategorileri

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZINIZ YENİ NESİL Mİ? (14.12.2015)

Değerli okuyucularımız yeni yıla 2 hafta kaldı. Yeni yıla girerken pek çok vergi düzenlemeleri yapılır, kafalar karışır.
Gelişen teknoloji hayatımızın içinde sıkça yer alıyor. Vergi İdaresi de bu teknolojiden yararlanıyor, vergi denetimini artırmaya çalışıyor. Bu amaçla yasalar, tebliğler hatta sirkülerler çıkarılıyor. İşte bu düzenlemelerden birisi de ödeme kaydedici cihazlarla ilgilidir.
Bilindiği üzere, perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarların Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal veya hizmet satışlarını belgelendirilmek için ödeme kaydedici cihaz kullanmaları zorunludur.

Evvelce yapılan bir düzenlemeyle; 01.01.2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunlu kılındı. Bu nedenle perakende mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin konuyu dikkatle incelemelerini ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarını bir an önce edinmelerini tavsiye ediyoruz.
Mükelleflerimiz, mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31.12.2015 tarihine kadar kullanabileceklerdir. 31.12.2015’den evvel malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmayacak ve cihaz tebliğ çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
Maliye Bakanlığı 15.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de 426 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımladı. Bu tebliğde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” kullanımı zorunluluğuna ilişkin açıklamalar yapıldı. Buna göre; “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” temel olarak iki gruba ayrılmıştır.
Birincisi  “Basit/Bilgisayar Bağlantılı” olanlar
İkincisi ise  “EFT-POS özelliği olan” cihazlardır.

Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu tebliğ kapsamındadır.
Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 01.01.2016 tarihinde başlayacaktır.
Zaten ilgili tebliğde; ‘‘bu kapsamda olan mükelleflerden dileyenler, bu tarihten önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.’’ denilmektedir. O nedenle yıl sonunu beklemeye gerek yoktur.
Anılan Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan ve 15 günden daha az bir süresi kalan mükelleflerin, söz konusu 15 günün sonunu beklemeden bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle müracaat etmeleri, dilekçeye alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneğini dâhil etmeleri ve cihazlarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alacaklar, bu levhaları işyerlerinde muhafaza edecekler ve cihazlarını kullanmaya başlayabileceklerdir.
Bu arada bir de uyarımız var.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirilmiştir. Dolayısıyla toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur. Bu hususa dikkat edelim.
Diğer taraftan basit usule tâbi mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmadığını hatırlatalım.
Ödeme kaydedici cihazınızı, yeni nesil olanla değiştirin.
 
 
Mehmet Ali Bayraktar        
malibayraktar@yahoo.com