EKONOMİDE KAYNAK TARTIŞMASI (27.04.2015)

Ürün Kategorileri

EKONOMİDE KAYNAK TARTIŞMASI (27.04.2015)

Siyasi Partilerimiz Seçim beyannamelerini birer birer açıklamaya başladılar. Bildiğiniz gibi ilk önce AKP neler yapacaklarını açıkladı. Ardından CHP, daha sonra da HDP seçim bildirgelerini açıkladılar. MHP ise seçim beyannamesini 

Mayıs ayında açıklayacağını duyurdu.

Muhalefet seçim bildirgesinde, asgari ücreti artıracağını, emekli maaşlarına zam yapacağını, köylünün kullandığı mazot fiyatını indireceğini, hatta kredi kartı borcu bulunan vatandaşların, kart borcu faizlerinden önemli bir kısmını sileceğini vaat edince ortalık birden karıştı. Başta başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere iktidar partisi yetkilileri birbiri ardınca yaptıkları açıklamalarda; kaynak yok, bu vaatlerin içi boş dediler.

Maliye Bakanımız ve ekonomi kurmayları da bütçe ve kaynak konusunda aynı görüşteydiler. Bu vaatlerin yerinde olmadığını, gerçekleşmesi durumunda ülkenin IMF’ye muhtaç olacağını, ekonominin eski kötü günlerine döneceğini belirttiler ve muhalefeti sorumsuzlukla suçladılar.

Muhalefet ise ısrarla ülke kaynaklarının yeterli olduğunu, bu kaynakların yanlış kullanıldığını, verdikleri sözün arkasında durduklarını açıkladılar. Hatta CHP’nin ekonomi kurmayı ve genel başkan yardımcısı Selin Sayek Böke; ‘‘Bizim kaynakları dağıtmadaki önceliğimiz, dar gelirlilere, ücretlilere daha insanca yaşayacak imkânı vermek. Bunu yaparken de ekonominin dengelerini bozmayacak ve her gelenin bozamayacağı bir sistemi oturtacağız.’’ dedi.

Ekonomide kaynak tartışmasına en son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. 23.Müsiad Genel kurulunda yaptığı konuşmada; ‘‘… Seçim sürecinde bu şekilde ortaya saçılan vaatleri nasıl olsa iktidara gelemeyeceğini olduklarını bilenlerin sorumsuzluklarının ürünü olarak görüyorum.’’ dedi.

Artık ok yaydan çıktı. Siyaset olağanca hızıyla ekonomide kaynak tartışmasına girdi. Bu tartışma halen sürüyor ve pek çok siyasetçi, yazar, ekonomist, akademisyen ya da sıradan insanlar bile konunun bir tarafı olarak konuşmaya devam ediyor. Kimilerine göre kaynak var, kimilerine göre yok. Tartışma seçim bitene kadar süreceğe benziyor.

İşte bu tartışmaların ışığında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Web sitesinde ‘Kayıt 
Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı’ yayınlandı. Planda şöyle deniliyor;

‘Son yıllarda alınan önlemlere ve kaydedilen aşamalara rağmen kayıt dışı ekonomi, ülkemiz açısından halen önemli sorun alanlarından birisi olmaya devam etmektedir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması, orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu programla, kayıt dışı ekonominin azaltılması amaçlanmaktadır.’

Maliyenin web sayfasında Programın hedefi de açıklanıyor. Buna göre; Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının beş puan azaltılması hedefleniyor, tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının beş puan azaltılması öngörülüyor.

Değerli okuyucular; Kayıt dışı ekonomi; kayıtlı ekonomiyi ve vergi adaletini temelden sarsan ve istikrarı bozan bir olgudur. Kayıt dışı işlemler nedeniyle ödenmeyen vergiler bütçe açığına yol açar. Açığı kapatabilmek için devlet ya enflasyonu göze alarak para basar ya da borçlanmaya gitmek zorunda kalır. Artan borçlanma talebi faiz oranlarının yükselmesine ve borç yükünün giderek sürdürülemez hale gelmesine yol açar.

Eğri oturalım, doğru konuşalım. Ne yazık ki, ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin oranı yüksektir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarılı olunamamıştır. Bunun kanıtlarından sadece birisi, piyasada dolaşan likiditenin büyük oranlara ulaşmasıdır.

Maliye yaptığı çalışmalarla tüm ürün ve hizmetlerden kdv, akaryakıt vergisi, özel tüketim vergisi ve tekel ürünlerinden yüksek dolaylı vergiler alarak vergi tahsilâtını garantiye almıştır. Ancak bu yeterli değildir. Kayıt dışı ekonominin azaltılması şarttır.

Devlet, kayıt dışı ekonomiyi kayda alarak, ekonomiye kaynak sağlayabilir.
Yeter ki istensin ve uygulansın…
 
Mehmet Ali Bayraktar
malibayraktar@yahoo.com